Надежда Кузманова, Nadezhda Kuzmanova

гл. ас. д-р НАДЕЖДА КУЗМАНОВА

Секретар на катедра "Пиано и акордеон"

 

Преподава по:

 • пиано (задължителен инструмент).

Надежда Кузманова  завършва с отличие СМУ «Хр. Морфова» гр. Ст. Загора и АМТИ – Пловдив със специалности "Педагогика на обучението по музика" и "Инструментално изкуство – пиано" в класа на проф. Георги Петров.

През 1992 г. учи като гост-студент пиано при проф. Гунда Кьолер-Шарлах във Висшето училище по музика "Ференц Лист" - Ваймар, Германия. Активен участник в майсторските класове по клавирна интерпретация на проф. Петр Фойхтвангер (Англия) и заключителните концерти към тях в Сион (Швейцария) и Ваймар, Любек и Бон (Германия).

Изявява се като солист на филхармонични оркестри в България, Румъния и Германия.

Надежда Кузманова участва в престижни фестивали като:

 • "Вива ла музика";
 • "Европейски месец на културата – Пловдив 2000";
 • Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов";
 • Фестивал на американската и българска музика "AmBul";
 • Международен фестивал на камерната музика – Пловдив.

Има завършена специализация по "Методика на обучението по пиано" в НМА "П. Владигеров" и три годишна специализация по орган в АМТИИ при Стефан Далчев.

През 2014 г. и е присъдено званието "Доктор по музикознание и музикално изкуство" за защитен дисертационен труд на тема "Камерната музика на Габриел Форе".

От 1996 г. след успешно издържан конкурс работи като щатен преподавател по пиано (зад. инструмент) в АМТИИ.

По-значими концертни изяви:

 • Моцарт, концерт d moll със симфон. орк. на гр. Търгомуреш, Румъния;
 • Й.С.Бах, концерти за 1,2,3 и 4 пиана с „Колегиум музикум – Банкя”;
 • О. Месиан, „Молитвени видения” за 2 пиана (съвместно с Р.Петрова);
 • Интегрално представяне на клавирната музика на Шуберт за 4 ръце
  първо изпълнение в България (5 концерта, съвместно с Р.Петрова);
 • Камерни концерти с певицата Нели Койчева, включващи програми с испанска, френска, американска, българска и японска музика, изпълнявани в България и Япония (гр. Кобе и гр. Осака);
 • Интегрално изпълнение на всички творби за цигулка и пиано от Г. Форе, съвместно с Недялчо Тодоров (за първи път в България);
 • Клавирните квартети на Г. Форе (премиерно изпълнение за България);
 • Клавирните квинтети на Г. Форе (първо изпълнение в България);
 • Барокова и романтична музика за орган – рецитал.

Научни публикации:

 • Произведенията на Габриел Форе за цигулка и пиано, сб. Пролетни научни четения в АМТИИ, Пловдив, 2012, с.24;
 • Клавирните квартети на Габриел Форе, Годишник на АМТИИ, Пловдив, 2012, с.103;
 • За песенното творчество на Габриел Форе, сп. Музикални хоризонти, бр.7, 2013, с.19.

 

 

 

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: