Пламен Първанов, Plamen Pyrvanov

доц. д-р ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ

Катедра "Оркестрови инструменти и класическо пеене"

 

Преподава по:

  • солово кантатно-ораториално пеене;
  • анализ и интерпретация с диригент;
  • вокални ансамбли;
  • свирене в оркестър.

Защитава докторска степен през 2012 г.
Доцент от 2015 г.

Научни публикации:

  • Сп. „Музикални хоризонти”;
  • Участва в научни четения в национални и международни конференции.

Художествено-творческа дейност:  

  • Съосновател и художествен ръководител на Академичен Оперен Театър, на сцената на който за периода  2012-2016 година  са   реализирани над 10  (десет) оперни заглавия;
  • Основател на вокален ансамбъл "PRO BELСANTO";
  • Диригент на симфоничен оркестър на НУМТИ"Д.Петков", където студентите инструменталисти от АМТИИ изучават „оркестрова практика”.

 

 

 

 

 

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: