Полина Куюмджиева, Polina Kuyumdzhieva

проф. д-р ПОЛИНА КУЮМДЖИЕВА

катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

 

Преподава по:

 • Музикална естетика (Теория и История);
 • Естетика;
 • Методика на обучението по естетика;
 • Фотографска критика и естетика.

Публикации:

I Книги:

 1. Антология по естетика за музиканти ( в съавторство с доц. д-р Стефанка Георгиева). Пловдив, 1995;
 2. Асен Диамандиев (в съавторство с доц. д-р Юлиан Куюмджиев). Пловдив, АМТИ, 2000;
 3. Немско-български музикален речник (в съавторство с доц. д-р Юлиан Куюмджиев). Пловдив, Макрос, 2001;
 4. Речник на италианските музикални термини. (в съавторство с доц. д-р Юлиан Куюмджиев). Пловдив, Коала прес, 2008.

ІІ. Над 15 научни публикации в различни списания, научни сборници и енциклопедии, от които по-важни са:

 1. Ivan Dimov - In: Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 4;
 2. Стоян Брашованов. Предмет на музикалната естетика. //
  Музикални хоризонти, 2006, бр. 9;
 3. Константин Илиев до Стоян Брашованов. //
  Музикални хоризонти, 2006, бр. 9;
 4. Българският оперен театър като тема в списание “Златорог”. - В: Музика - театър. Взаимодействия между национално и универсално. С., 2006;
 5. Стоян Брашованов и началото на музикалната естетика в България. -
  В: Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации. С., 2005;
 6. Ососбености в смисловите значения на музикалната терминология при превода й на български език. - В: Българско музикознание, кн. 3-4/2008.

ІІІ. Музикална критика и публицистика: над 50 статии в периодичния печат

в списания

 • "Естетическо възпитание";
 • "Музикални хоризонти"

и във вестниците

 • "Провинция";
 • "Свобода";
 • "Музика vivа";
 • "Век 21";
 • "Глас";
 • "Артспектър”.

IV. Преводи на музикалнонаучна литература от немски език.
Книги

 1. Атлас/Музика. Том I и II. Издателство “Летера”, Пловдив 2000;
 2. Карл Далхауз. Музикална естетика. Издателство “Пигмалион”,
  Пловдив 2005;
 3. Антон Веберн. Пътят към новата музика. ИИК “Везни”. С., 2005

Над 30 статии.

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: kujumdzieva@mail.bg
            p_kujumdzieva@yahoo.com