Велислава Карагенова, Velislava Karagenova

доц. д-р ВЕЛИСЛАВА КАРАГЕНОВА

Катедра "Пиано и акордеон"

 

Преподава по:

 • Пиано – задължителен инструмент;
 • История на инструмента.

Велислава Карагенова  получава образованието си в АМТИИ – Пловдив по две специалности - “Музикална педагогика”(1992г.) и “Пиано” (1993 г.). През 1992 г. е активен участник в Международния музикален фестивал във Ваймар в класа на проф. А. АлександровМосковска консерватория и е избрана да свири в заключителния концерт на фестивала - Шуберт, Соната B dur.  Удостоена е с наградата “Р. Борджезе” за високи музикални постижения. Пианистката взема участие в майсторските класове на проф. Ж. Муние, проф. В. Янков и др. От 1996г. е асистент, а понастоящем -  доцент по пиано – задължителен инструмент в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. През 2010г. защитава дисертационен труд на тема „Особености на метроритъма в клавирна сюита Иберия от И. Албенис и тяхното значение за интерпретацията“.

Творчески изяви

Интересите на пианистката са предимно в сферата на камерното ансамблово музициране.Тя партнира на Н. Тодоров - цигулка, Ж. Личева - ударни инструменти, М. Чикчева – виолончело, Р. Смилков – пиано, З. Петрова - пиано, Я. Тодоров – цигулка (САЩ), В. Мирчева – мецосопран, А. Найденов – тенор-алтино, Е. Сарафян - кларинет, П. Проданов – обой, С. Карагенов – пиано,  Ш. Бехар – баритон, Б. Ясенов – флейта, К. Карагьозов - баритон (САЩ), К. Василева – пиано. Клавирно дуо „В. Карагенова – К. Василева“ концертира активно вече 18 години.

В. Карагенова реализира повече от 150 концерта и концертни участия с над 40 различни програми, в които самостоятелно или в състав на разнородни камерни формации (дуа, триа) изпълнява над 300 произведения от различни епохи и жанрове. Повече от 50 от тях са творби от съвременни български композитори.

Участва в редица музикални фестивали, сред които:

 • Нова българска музика;
 • VІІ Салон на изкуствата – София;
 • Spring fest – Благоевград;
 • „Тракийско лято”;
 • „Празници на Стария град“ - Пловдив;
 • 47 –ми Международен фестивал на камерната музика – Пловдив;
 • Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" – Пазарджик;
 • Международни дни за нова музика - Звук и връзка – София;
 • 18th Annnual Home concerts, Kупертино, САЩ
 • и др.

Осъществява записи за БНР София и Радио Пловдив.

Научни публикации и книги

В. Карагенова е автор на две книги:

 • Албенис и сюита „Иберия” през погледа на пианиста
  Университетско издание Паисий Хилендарски, 2008;
 • Най-краткият път към клавирното съвършенство - Методът Лаймер -Гизекинг, монография, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: