Юлиян Куюмджиев, Yulian Kuyumdzhiev

проф. д-р ЮЛИЯН КУЮМДЖИЕВ

катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

 

Преподава по:

 • История на българската музика;
 • История на музиката;
 • Музикална публицистика;
 • История на съвременната музикална култура.

Публикации

Книги:

 1. “Старогръцкият театър като синкретично изкуство” (в съавторство с Мария Проданова). Пловдив, Летера, 1997;
 2. Асен Диамандиев (в съавторство с доц. д-р Полина Куюмджиева). Пловдив, АМТИ, 2000;
 3. Немско-български музикален речник (в съавторство с доц. д-р Полина Куюмджиева). Пловдив, Макрос, 2001;
 4. Многогласната литургия в българската музика (1878 г. - 30-те години на ХХ век). София, “Пони”, 2003;
 5. Опит за нов поглед към Христо Манолов. София, Добрев, 2005;
 6. Речник на италианските музикални термини. (в съавторство с проф. д-р Полина Куюмджиева). Пловдив, Коала прес, 2008.

Около 40 научни публикации в различни списания, научни сборници и енциклопедии, от които по-важни са:

 1. Musik in Dienste der Ideologie. Internationale Kolloquium “Entartete Musik”. Dresden, 1990;
 2. Александър Кръстев и многогласната ни църковна музика след Освобождението. // Български музикални хроники, 1999, № 4;
 3. Църковната музика след Освобождението до 30-те години на ХХ век между “старото” и “новото”. // Българско музикознание 2000, № 2;
 4. Christoff, Dimiter. - In: Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil.
  Band 4;
 5. Eliezer, Benzion. - In: Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 5;
 6. Intransitive values - East Orthodox liturgical chants. // Balkan Metronome,
  2004, N 3;
 7. Оценките за “Змей и Яна”. - В: Българското историческо музикознание: подходи и конкретизации. София СБК, 2005;
 8. Оперното творчество на Христо Манолов. - В: Музика - театър. Взаимодействия между универсално и национално (съставител, предговор и редактор Юлиан Куюмджиев). София, 2006;
 9. Църковнохоровото изпълнителство в Пловдив след Освобождението до средата на ХХ век и значението му за новата българска църковна музика. - В: Пловдив в културната история на България. Сборник с доклади от научния форум “Пловдивски приноси”. Пловдив, Вион, 2005;
 10. Общодостъпна за хорово пение литургия № 2 на Добри Христов. - В: Добри Христов и българският ХХ век. С., БАН - Институт за изкуствознание, 2005.

 

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: j_kujum@hotmail.com