AMTII Facebook, АМТИИ Фейсбук    Bulgarian English

Проверка на оценки

Въведете факултетен номер:

 СЪОБЩЕНИЯ

Изтривайте кеша на браузера си преди отваряне на често посещавана от вас страница,
за да сте сигурни, че зареждате последнaта актуализирана версия.
Изтриването може да се извършва автоматично чрез програми като CCleaner или ръчно.

Всички студенти от II, III, IV и V курс редовно обучение ОКС "Бакалавър" и "Магистър (след средно образование) ще бъдат записвани за зимен семестър на учебната 2018/2019 год. от 17 до 27 септември 2018 г. в Учебен отдел /стая № 23/.

Документи за записване:
1. Студентска книжка;
2. Квитанция за платена такса.

На вниманието на студентите от I и II курс
(всички специалности)

Часовете по "ФИЗКУЛТУРА" за студентите от I и II курс (всички специалности) ще се провеждат под формата на формата на походи в рамките на гр. Пловдив и фитнес занимания във фитнес залата на АМТИИ, ст. 40 ЦС (3-ти етаж), по установен график.

Забележки:
1. Графикът за походи в ден събота се запазва.
2. Студентите да се включат в графика за фитнес заниманията съобразно другите им учебни занятия.
3. За съблекалня ще се ползва ст. 28 ЦС (трети етаж).
4. В посочения график всички студенти трябва да покрият нормативите си за оценка.