Ползване на студентски общежития

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.
КЪМ ССО ЕАД КЛОН ПЛОВДИВ – "ЧАЙКА-2"
http://www.ssoead.com/obshtejitia-plovdiv.html


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

 1. Молба – декларация (по образец); (изтегли)
 2. Уверение за успех (по образец). (изтегли)

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Списък на класираните на второ класиране за СО "Чайка № 2" за академичната 2019/2020 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
в студентско общежитие – “Чайка” № 2, гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 32
.

Документите се получават в следната последователност:

 1. Уверение от кабинета на учебен отдел за записан зимен семестър на учебната 2019 / 2020 г. – без уверението не се издава Настанителна заповед;
 2. Настанителна заповед – от кабинета на Помощник ректора на 25.09.2019г. (от 9.00 - 10.00 часа) и 26.09.2019г. (от 9.00 - 11.00 часа);
 3. Копие от личната страница на студ. книжка /не важи за първокурсници/;
 4. Адресна регистрация – издава се в „кметството” на ЖР „Тракия”, бул. „Освобождение” № 63;
 5. Три броя актуални снимки;
 6. Попълнен пакет документи, получен от домакина на общежитието;
 7. Документи за платени:
  - наем за месеци септември /
  38 лева/ и октомври /70 лева/;
  - семестриален депозит – 30 лв.;
  - депозит гаранция –
  70 лв.
  Общо около
  210 лв. – от домакина на общежитието.

Физическото настаняване на класираните на второ класиране студентите в СО ще се извършва на 25.09.2019г., 26.09.2019г., 27.09.2019г. в СО “Чайка” № 2, гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 32.

Студенти не настанили се в посочения период без основателна причина губят право за настаняване н СО.

Всички студенти класирани за студентски общежития, за да се настанят е необходимо да са заплатили семестриална такса и да са записани за академичната 2019 / 2020 г.


Константин Мечев – помощник ректор
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Дамандиев" - Пловдив
ул. “Тодор Самодумов” №2
Пловдив 4000, пощенска кутия 783

Телефони за информация: 032/ 601 456, 601 473