Списък на класираните на ІІ-ро класиране за СО "Чайка № 2" за академичната 2019/2020 г.





Трите имена Специалност Факулт. № Курс
1 Стефани Александрова Цанева ПОМ 18110118 2
2 Красимир Атанасов Кремъков ИИФ 16211112 4
3 Янислав Костов Иванов ПОМ 18173110
4 Огнян Минчев Огнянов ПОМ 17110111 2
5 Виктория Димитрова Чобанова ПОИИ 18312103 2
6 Мила Бориславова Иванова ПОМ
7 Виктория Петьова Илинова Живопис
8 Пламен Пламенов Иванов ИИПДЖ 18110318 2
9 Мартин Василев Даскалов ИИК 11170602 3











Председател на КНСО ……………………………



Константин Мечев