Заповеди, документи и списъци за стипендии


 

Списък на студентите, класирани за стипендия за летен семестър на учебната 2019/2020 година.

Заповед № РД-16-062/12.02.2020 год. за отпускане на стипендии за летен семестър на учебната 2019/2020 година.

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия.

 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ.