Заповеди, документи и списъци за стипендии


 

Списък на студентите класирани за стипендия - зимен семестър 2019/2020.

Заповед № РД-16-662/09.10.2019 год. за отпускане на стипендии за зимен семестър на учебната 2019/2020 година.

 Заявление-декларация за отпускане на стипендия.

 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ.