График на учебния процес

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - УЧЕБНА 2018/2019 г.

График на учебните занятия на студентите от всички специалности за образователна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след средно образование).

График на учебните занятия на студентите в образователно-квалификационна степен "Магистър", след придобита степен "Бакалавър".

График на държавните изпити на студентите от образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след средно образование).

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - УЧЕБНА 2018/2019 г.

Балетна педагогика и Балетна режисура.

Българска народна хореография.

График на държавните изпити на студентите от образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след средно образование).