Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

Всички студенти от II, III, IV и V курс редовно обучение ОКС “Бакалавър” и „Магистър (след средно образование)” ще бъдат записвани за зимен семестър на учебна 2019/2020 год. от 17.09.2019г. до 27.09.2019 г. в Учебен отдел на АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” /стая № 23/.

Документи за записване:

  1. Студентска книжка;
  2. Квитанция за платена такса.