Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

Всички студенти от ОКС „Магистър” I курс трябва да се запишат в Учебен отдел /стая 24/ за зимен семестър
най-късно до 02.10.2020г.

Документи за записване:

  1. Комплект документи /от каса АМТИИ/;
  2. 4бр.снимки - 3,5 /4,5 см.;
  3. Квитанция за платена семестриална такса.

За допълнителна информация: Учебен отдел, тел 032/601445


Поради ограничения достъп до сградите на АМТИИ (виж заповед на Ректора), заявленията за допускане до държавен изпит, както и заявленията до Ректор и до Декан ще се подават онлайн.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.


Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Заявлението за допускане до държавен изпит се подава по поща или куриерска фирма за сметка на дипломанта, адресирано до:
АМТИИ “проф.Асен Диамандиев“ - гр. Пловдив
Ул. “Тодор Самодумов“ 2
инспектор Радиана Йовчева
тел: 032601444
Забележка: В заявлението трите имена и подписът са саморъчно изписани. Попълнените заявления се сканират и изпращат, придружени с 2 бр. снимки паспортен формат.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Всички студенти от специалностите
„Балетна педагогика” и
„Българска народна хореография“
от II, III и IV курс, които са с по-малко от 3 невзети изпита, трябва да се запишат за зимен семестър на учебната 2020/2021г. в Учебен отдел от 1 до 4 септември 2020 г., като представят:

  • Студентска книжка;
  • Документ за платена такса за зимен семестър на уч. 2020/2021 г.
Студентите явяващи се на поправителна и ликвидационна сесия, следва да се запишат за зимен семестър, с оставащи не повече от 3 невзети изпита, най-късно до 30.09.2020 г.

Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!!!

Разплащателна сметка на АМТИИ - Пловдив