Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ
за избор на свои представители в Студентското представителство на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, с мандат 2020 – 2022 г.

Всички студенти и докторанти в посочените курсове и специалности са задължени да присъстват в указаните дни, часове и кабинети.

• Забележка: Студентски съвет няма да уведомява студентите чрез телекомуникационни средства и/или e-mail.

Виж пълния текст на поканата          График на заседанията