Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

Заверка на зимен семестър 2019/2020

Всички студенти от I, II, III и IV курс - редовно обучение, степен бакалавър, да оставят в учебен отдел студентските си книжки за заверка на зимен семестър на учебна 2019/20 г. от 06.01.2020 г. до 08.01.2020 г.


Записване за летен семестър 2019/2020

Всички студенти от I, II, III, IV и V курс редовно обучение ОКС “Бакалавър” и „Магистър (след средно образование)” ще бъдат записвани за летен семестър на учебна 2019/2020 год. от 10.02.2020г. до 21.02.2020 г. в Учебен отдел на АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” /стая № 23/.

Документи за записване:

  1. Студентска книжка:
  2. Квитанция за платена такса.