Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

Поради ограничения достъп до сградите на АМТИИ (виж заповед на Ректора), заявленията за допускане до държавен изпит, както и заявленията до Ректор и до Декан ще се подават онлайн.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.


Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Заявлението за допускане до държавен изпит се подава по поща или куриерска фирма за сметка на дипломанта, адресирано до:
АМТИИ “проф.Асен Диамандиев“ - гр. Пловдив
Ул. “Тодор Самодумов“ 2
инспектор Радиана Йовчева
тел: 032601444
Забележка: В заявлението трите имена и подписът са саморъчно изписани. Попълнените заявления се сканират и изпращат, придружени с 2 бр. снимки паспортен формат.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Във връзка с въведените противоепидемични мерки със Заповеди No РД-01-262 и РД-01-263 от 14.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването и с цел опазване здравето на студентите, щатния и извънщатен персонал на Академията и предотвратяване на разпространението на заразата от коронавирус COVID-19, очните занятия за спец. “Българска народна хореография“ /задочно обучение/ планирани в периода 01.06-14.06.2020 год. и за спец. “Балетна педагогика“ и спец."Балетна режисура"  от 05.06-21.06.2020 год., ще бъдат проведени в онлайн форма на обучение. Допълнителна информация и инструкции за начина на организиране на обучението от разстояние, ще получите от съответния преподавател.
Срокът за превеждане на такси и записване за летен семестър на уч.2019/2020 год. за спец. "Балетна педагогика" и спец."Балетна режисура" е до 15.06.2020 год. , таксите се превеждат само по банков път.
Заверката на летен семестър на учебна 2019/2020 год. ще се извърши служебно за всички студенти. Студентските книжки ще получите от Учебен отдел по време на другите очни занятия.
Заявление за допускане до държавен изпит се подава по посочния по-горе начин.

Разплащателна сметка на АМТИИ - Пловдив