Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

Всички студенти от ОКС "Магистър" да представят студентските си книжки в Учебен отдел /стая 24/за заверка на зимен семестър най-късно до 25.01.2019 г. Студентите, които имат занятия на 26 и 27 януари да оставят книжките си при портиер/централна сграда/.

Студенти с незаверен зимен семестър не могат да продължат обучението си в летен семестър и прекъсват по незаверен семестър.


Всички студенти от I, II, III, IV и V курс - редовно обучение трябва да се запишат за летен семестър на учебната 2018/20019 г. в Учебен отдел от 04.02.2019 г. до 15.02.2018 г. Като представят:

  1. Студентска книжка;
  2. Документ за платена такса за летен семестър на уч. 2018/2019 г.

Който не се запише ще бъде прекъснат.