Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

Всички студенти от степен „Магистър” да представят студентските си книжки в Учебен отдел за заверка на зимен семестър до 31.01.2020 г.
Студенти с незаверен зимен семестър не могат да продължат обучението си в летен семестър и прекъсват по незаверен семестър.
Записване за летен семестър: 10-15.02.2020 г.


Записване за летен семестър 2019/2020

Всички студенти от I, II, III, IV и V курс редовно обучение ОКС “Бакалавър” и „Магистър (след средно образование)” ще бъдат записвани за летен семестър на учебна 2019/2020 год. от 10.02.2020г. до 28.02.2020 г. в Учебен отдел на АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” /стая № 23/.

Документи за записване:

  1. Студентска книжка:
  2. Платежен документ за платена такса по банков път.