Учебни планове

 

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА     1 и 2 курс     3 курс     4 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инстументи или класическо пеене)
1, 2 и 3 курс     4 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народни инстументи или народно пеене)
1, 2 и 3 курс     4 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)     1, 2 и 3 курс     4 курс

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ     1, 2 и 3 курс     4 курс

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
1, 2 и 3 курс     4 курс

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО     1 курс     2 и 3 курс     4 курс

СЦЕНОГРАФИЯ     1, 2 и 3 курс     4 курс

ФОТОГРАФИЯ     1 курс     2 и 3 курс     4 курс

СТЕННА ЖИВОПИС

ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС     1, 2 курс     3 курс     4 курс

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО (Балетна педагогика)     1, 2 и 3 курс     4 курс

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ     1, 2 и 3 курс     4 курс

ПЕДАГОГИГКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА     1 г.     1,5 г. 1 курс     1,5 г. 2 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструменти или класическо пеене)
1 г.     1,5 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО(народни инструменти или народно пеене)
1 г.     1,5 г. 1 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (българска народна музика с класически инстрмуент)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)     1 г.     1,5 г

ДИРИЖИРАНЕ (хорово и оркестрово)     1,5 г.     2 г.

ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ     1 г.     1,5 г.

КОМПОЗИЦИЯ     1,5 г.     2,5 г.

МЕДИЙНО МУЗИКАЛНО РЕДАКТОРСТВО

ТОНРЕЖИСУРА     1,5 г.     2 г.

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Етномузикознание)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Историческо музикознание)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Музикална естетика)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Теоретично музикознание - солфеж)

МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА

ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА МУЗИКА (Източно църковно пеене)

ТЕОРИЯ НА КЛАВИРНОТО ИЗКУСТВО

МУЗИКОТЕРАПИЯ     1 курс     2 курс

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ

СЪВРЕМЕННИ ТАНЦОВИ ТЕХНИКИ

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ГРАФИКА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН     1 г.     1,5 г.

ФОТОГРАФИЯ     1 г.     1,5 г. 1 курс

КОСТЮМ И МОДА     1 г.     1,5 г. 1 курс     1,5 г. 2 курс

ЖИВОПИС

ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС     1 г.     1,5 г.

СТЕНОПИС

СКУЛПТУРА

СЦЕНОГРАФИЯ

ТИПОГРАФИЯ

МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ     1 курс     2 курс

АРТМЕНИДЖМЪНТ

PR НА АРТОРГАНИЗАЦИИ

АНИМАТОР ИЗКУСТВО В ТУРИЗМА

ДИРИЖИРАНЕ (хорово и оркестрово)

ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ     1 и 2 курс     3 курс     4 курс     5 курс

КОМПОЗИЦИЯ     1, 2 и 3 курс     4 курс     5 курс

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Етномузикознание)     1 курс

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Музикална естетика)    1-4 курс     5 курс

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Историческо музикознание)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Теоретично музикознание)