Разписание на учебните занятия. Зимен семестър 2020/2021.

Моля, проверявайте редовно разписанието за настъпили промени!

 

ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Педагогика на обучението по музика

Изпълнителско изкуство (класически инструменти или класическо пеене)

Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Дирижиране на народни състави

Дирижиране (хорово)

Българска народна хореография

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Графичен дизайн и фотография

Фотография

Дизайн на облеклото

Сценография

Стенна живопис

Църковна живопис

ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Към момента не е публикувано актуалното разписание за 2020/2021 г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Балетна педагогика и Балетна режисура (бакалавър и магистър)

Българска народна хореография (бакалавър и магистър)

Вижте тук съобщението за записване за зимен семестър 2020/2021.