Информация за провеждане на текуща изпитна сесия

 

Предвид кризисната обстановка с разпространението на вируса COVID-19,
ИЗПИТНАТА СЕСИЯ за спец. “Българска народна хореография“ /задочно обучение/  и за спец. “Балетна педагогика“ се удължава  до 14.09.2020г., а ЛИКВИДАЦИОННАТА СЕСИЯ до 25.09.2020г.

Допълнителна информация и инструкции за начина на организиране на изпитите, ще получите от съответния преподавател.