График за провеждане на текуща изпитна сесия

 

Поправителна сесия редовно обучение 17 - 24 януари 2020.

Редовна изпитна сесия 9 - 11 януари 2019.

Поправителна сесия 17 - 25 януари 2019.