График за провеждане на текуща изпитна сесия

 

Ликвидационна сесия 9 - 15 септември 2019.

Редовна изпитна сесия 9 - 11 януари 2019.

Поправителна сесия 17 - 25 януари 2019.