Академично израстване - приключили процедури

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Музикознание - Етномузикология“

 Кандидат: гл ас. д-р СОФИЯ РУСЕВА


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, специалност „Фотография“

 Кандидат: ас. д-р МАРИАНА ДАФОВА


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, специалност „Стенопис“

 Кандидат: ас. д-р СТЕФКА ПОПОВА


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Цигулка, виола и камерна музика“

 Кандидат: ас. д-р ЕВГЕНИЙ ШЕВКЕНОВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Музикално-сценична режисура и клсическо пеене“

 Кандидат: ас. д-р ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Поп и джаз пеене и методика на преподаването му“

 Кандидат: ас. д-р ПЕТЪР САЛЧЕВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Кларинет и камерна музика“

 Кандидат: гл. ас. д-р ЕДУАРД САРАФЯН


Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Пиано (клавирен съпровод и пиано)

 Кандидат: доц. д-р ЗОРНИЦА ПЕТРОВА


Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Народно пеене и методика на преподаването му

 Кандидат: доц. д-р ГАЛЯ ПЕТРОВА-КИРКОВА


Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Дирижиране на народен хор от клавир и Пеене в народен хор

 Кандидат: доц. д-р РАДА СЛАВИНСКА


Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Тамбура и дирижиране на народен оркестър“ към катедра „Музикален фолклор“

 Кандидат: доц. д-р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Специален инструмент (поп и джаз китара)“ към катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“

 Кандидат: гл. ас. д-р ПЕТЪР КОЙЧЕВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Балетно изкуство“ към катедра „Хореография“

 Кандидат: ас. д-р ЕЛИЦА ЛУКАНОВА


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Гайда и методика на преподаването й“ към катедра „Музикален фолклор“

 Кандидат: гл. ас. д-р ИВАН ГОРГИЕВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, специалност „Скулптура“ към катедра „Изящни изкуства“

 Кандидат: д-р РУСЕН ДОЙКОВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност „Методика на обучението по задължително пиано“ към катедра „Изящни изкуства“

 Кандидат: доц. д-р КРАСИМИРА ФИЛЕВА-РУСЕВА


Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност „Методика на обучението по музика“ към катедра „Музикална педагогика и дирижиране“

 Кандидат: доц. д-р ЦВЕТАНКА КОЛОВСКА


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Кавал и камерни инструментални ансамбли“ към катедра „Музикален фолклор“

 Кандидат: гл. ас. д-р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „История на поп и джаз музиката“ към катедра „Музикална педагогика и дирижиране“

 Кандидат: гл. ас. д-р ЖАН ПЕХЛИВАНОВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Хореографска композиция“ към катедра „Хореография“

 Кандидат: гл. ас. д-р ДИМО ЕНЕВ


Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Пиано“ към катедра „Пиано и акордеон“

 Кандидат: доц. д-р ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Пеене в народен хор с хорознание” към катедра "Музикален фолклор"

 Кандидат: гл. ас. д-р РАДА СЛАВИНСКА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Обработка на български народни танци” към катедра "Теория на изкуствата"

 Кандидат: гл. ас. д-р СТЕФАН ЙОРДАНОВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "професор" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Хорово дирижиране” към катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

 Кандидат: доц. д-р ВЕСЕЛА ГЕЛЕВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "професор" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Флейта” към катедра "Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство"

 Кандидат: доц. д-р БОРИСЛАВ ЯСЕНОВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Етномузикология” към катедра "Музикален фолклор"

 Кандидат: гл. ас. д-р ЗОЯ МИКОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", специалност „Графичен дизайн” към катедра "Приложни изкуства"

 Кандидат: гл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ГЬОШЕВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", специалност „Дизайн на облеклото” към катедра "Приложни изкуства"

 Кандидат: ас. д-р ДИНКА ЯКИМОВА-КАСАБОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", специалност „История на костюма и Сценография” към катедра "Приложни изкуства"

 Кандидат: ас. д-р ДИМИТЪР ВОДЕНИЧАРОВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "професор" по Професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по...", специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство” към катедра "Изящни изкуства"

 Кандидат: доц д-р ЗОРА ЯНАКИЕВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "професор" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Класическа китара” към катедра "Оркестрови инструменти и класическо пеене"

 Кандидат: доц. д-р СТЕЛА МИТЕВА-ДИНКОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.1. "Теория на изкуствата", специалност „Управление на проекти” към катедра "Изящни изкуства"

 Кандидат: ас. д-р ВАСИЛ КОЛЕВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.1. "Теория на изкуствата", специалност „Мениджмънт и проектно финансиране” към катедра "Хореография"

 Кандидат: ас. д-р ВЕСЕЛА КАЗАШКА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Пиано (задължителен инструмент)” към катедра "Пиано и акордеон"

 Кандидат: гл. ас. д-р НАДЕЖДА КУЗМАНОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Солфеж” към катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

 Кандидат: ас. д-р МИЛЕНА БОГДАНОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление8.3. Музикално и танцово изкуство", специалност „Народно пеене и методика на преподаването му” към катедра "Музикален фолклор"

 Кандидат: гл. ас. д-р ДАНКА ЦВЕТКОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Хореографска композиция” към катедра "Хореография"

 Кандидат: гл. ас. д-р РОСЛАНА МОРАВЕНОВА-СТАНЕВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "професор" по Професионално направление 8.1. "Теория на изкуствата", специалност „Артмениджмънт и арторганизации” към катедра "Хореография"

 Кандидат: доц. д-р ЕМИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „История на танца и класическо репертоарно балетно наследство” към катедра "Хореография"

 Кандидат: д-р ДИЛЯНА НИКИФОРОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.1. "Теория на изкуствата", специалност „Артмениджмънт и маркетинг в изкуството” към катедра "Хореография"

 Кандидат: д-р СЮЗАННА АРУТЮНЯН-ВАСИЛЕВСКА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Народно пеене и методика на преподаването му” към катедра "Музикален фолклор"

 Кандидат: гл. ас. д-р ГАЛЯ ПЕТРОВА-КИРКОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Народно пеене и методика на преподаването му” към катедра "Музикален фолклор"

 Кандидат: гл. ас. д-р ДАНКА ЦВЕТКОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "професор" по Професионално направление 8.1. "Теория на изкуствата", специалност „Публични комуникации в изкуството” към катедра "Хореография"

 Кандидат: доц. д-р ЛЮБОМИР КАРАДЖОВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по…", специалност „Хармония с аранжиране” към катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

 Кандидат: гл. ас. д-р СВЕТОСЛАВ КАРАГЕНОВ


 Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Флейта”

 Кандидат: гл. ас. д-р БОРИСЛАВ ЯСЕНОВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "професор" по Професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", специалност „Графика”

 Кандидат: доц. д-р МЪГЪРДИЧ КАСАПЯН


Процедура за придобиване на академична длъжност "професор" по Професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", специалност „Изкуствознание и изобразително изкуство – история на изобразителното изкуство”

 Кандидат: доц. д-р ГАЛИНА ЛАРДЕВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", специалност „Дизайн на облеклото”

 Кандидат: гл. ас. д-р ГЕОРГИ ТРИФОНОВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.1. "Теория на изкуствата", специалност „Артмениджмънт и финансиране на изкуството”

 Кандидат: ЕМИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.1. "Теория на изкуствата", специалност „Кризисен  PR и изкуство”

 Кандидат: ас. д-р ЛЮБОМИР КАРАДЖОВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикознание и музикално изкуство", специалност „Тамбура и методика на преподаването й”

 Кандидат: ас. д-р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ