Академично израстване - предстоящи процедури

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, специалност „Управление на проекти“

 Кандидат: доц. д-р ВАСИЛ КОЛЕВ

 • Резюме     български     английски
 • Рецензия - проф. д.н. Антоанета Анчева     български     английски
 • Рецензия - проф. д-р Милена Шушулова     български     английски
 • Рецензия - проф. д-р Любомир Караджов     български     английски
 • Становище - проф. д-р Тони Шекерджива-Новак     български     английски
 • Становище - проф. д-р Момчил Георгиев     български     английски
 • Становище - проф. д-р Цветанка Коловска     български     английски
 • Становище - проф. д-р Емилия Константинова     български     английски

Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, специалност „Финансов мениджмънт и проектно финансиране“

 Кандидат: доц. д-р ВЕСЕЛА КАЗАШКА

 • Резюме     български     английски
 • Рецензия - проф. д.н. Антоанета Анчева     български     английски
 • Рецензия - проф. д-р Милена Шушулова     български     английски
 • Рецензия - проф. д-р Емилия Константинова     български     английски
 • Становище - проф. д-р Тони Шекерджива-Новак     български     английски
 • Становище - проф. д-р Момчил Георгиев     български     английски
 • Становище - проф. д-р Цветанка Коловска     български     английски
 • Становище - проф. д-р Любомир Караджов     български     английски