Академични награди

 

Статут за присъждане на академично отличие “Проф. Асен Диамандиев” на студенти от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив.