Етични правила и дейност на етичната комисия в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

Етични правила за поведение на служителите в АМТИИ.

Правила за дейността на Етичната комисия в АМТИИ.

Годишни отчети на Етичната комисия в АМТИИ:
2021 г.    2020 г.     2019 г.     2018 г.    2017 г.    2016 г.