Годишник на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

 

Годишник 2022

Годишник 2021

Годишник 2020

Годишник 2019

Годишник 2018

Годишник 2017

Годишник 2016

Годишник 2015

Годишник 2013

Годишник 2012

Годишник 2011

Годишник 2010

Годишник 2009

Годишник 2008