Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Историческа справка

 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София. В основата на тази инициатива стои именитият български музикант и енергичен пловдивски културен деятел професор Асен Диамандиев. Сериозна заслуга за осъществяването на идеята имат и тогавашните ректори на Българската държавна консерватория, професор Владимир Аврамов и професор Александър Нейнски.

През 1972 година Филиалът се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт. По това време стартира и обучението по музикално-фолклорни специалности, с което мисията на новото висше училище придобива уникален характер. За негов първи ректор е избран професор Асен Диамандиев.

През 1975 година започва обучение и по хореографски специалности, което закономерно довежда през 1995 година до ново преименуване на висшето училище - този път в Академия за музикално и танцово изкуство. Скоро след това започва обучение и по специалности от областта на изобразителните изкуства. Това напълно естествено оформя сегашния облик на Академията като Академия по изкуствата.

АМТИИ е едно от четирите висши учулища по изкуствата в България и единственото извън столицата. Тя бе едно от първите висши училища в България, което получи през 1998 година редовна държавна институционална акредитация, както и акредитация на всички специалности, по които се провежда обучение.

Досега в Академията са се дипломирали хиляди студенти в широк кръг специалности както от пъстрата палитра на различните изкуства, така и от сферата на педагогиката на обучение по тях. Студентите се обучават от ярки личности, известни и утвърдени творци и учени. Те са и най-верните съмишленици на младите таланти, които градят своето бъдеще тук.

През 2013 година АМТИИ получи поредната високо оценена 6-годишна институционална акредитация. Издаваните дипломи се признават навсякъде по света. Широкият спектър на сътрудничество с висши училища и авторитетни български и чуждестранни институции по изкуствата дава много възможности за всестранниизяви и успешна професионална реализация и кариерно развитие.

Ректори на АМТИИ през годините са:

  • проф. Асен Диамандиев (1972-1979);
  • проф. Недялчо Тодоров (1979-1983);
  • проф. Георги Кънев (1983-1989);
  • проф. Иван Спасов (1989-1996);
  • проф. Георги Кънев (1997-1999);
  • проф. Анастас Славчев (1999-2008);
  • доц. д-р Василка Йончева (2008-2011);
  • проф. Милчо Василев (2012-2019).

През февруари 2020 година за Ректор на АМТИИ бе избрана проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.