Камен Кенов - Доктор хонорис кауза на АМТИИ - Пловдив

КАМЕН КЕНОВ
(1954)

Доктор хонорис кауза на АМТИИ - Пловдив за 2003 година

Произхожда от стара пловдивска фамилия, която е дала своя голям принос за развитието на музикалното изкуство и култура.

Завършва Държавната музикална академия - София в класа по пиано на професор Люба Енчева, специализира при професор Рудолф Бухбиндер (Базел), завършва майсторски клас по пиано при Ивон Льофебюр (Франция).

Печели наградата по камерна музика на Асоциацията на швейцарските артисти, заедно с известната цигуларка Емили Хауденшилд (1981).

Дипломира се като взима най-високата Диплома за солист в Швейцария (1983) и започва концертна дейност, като все повече интересът му го води към камерната музика.

Работи като гимназиален учител по пиано, прима-виста и траспониране и води курсове по техническа квалификация на швейцарските учители по музика.

Избран е в президиума на Профсъюза на швейцарските музикални педагози и работи като вицепрезидент до 2002 г.

Започва да се занимава с издателска и благотворителна дейност през 90-те години, като насочва усилията си към музикалните институции.

Неговата лична амбиция е Пловдив да стане център на органното изпълнителско изкуство в България. Работейки за нейното осъществяване, той изпраща среден орган, който е в Католическата църква, втори по-малък за АМТИИ и три малки учебни елктронно-механични органа, лично закупени и дарени от него на Средното музикално училище "Добрин Петков" - Пловдив. Така то става първото училище в България с клас по орган.

Основава заедно с Бени Зигрис (шеф на профсъюза на акордьорите в Швейцария) фондация "Приятели на музиката в България", която доставя огромно количество помощи, сред които: 62 пиана, 8 рояла, 10 цигулки, нотни издания, партитури и книги.

Изпраща на катедра "Сравнителна лингвистика" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" личната библиотика от 5000 тома на покойния световноизвестен компаративист професор Е. Стайгер (Цюрих).

Камен Кенов захранва с чужда литература учредения по инициатива на ректора на АМТИИ професор Анастас Славчев книжно-нотен фонд "Никола Кенов".

През 2003 година Камен Кенов е удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на АМТИИ.