Лого на програма Еразъм плюс

Галерия Еразъм +

Студентски мобилности за обучение и практика
Мобилности на персонала (преподаватели и администрация)

ЕРАЗЪМ + Студентски мобилности за обучение и практика

2023

Студентска мобилност с цел практика на Диян Драгоев (спец. „Изпълнителско изкуство - Фолклорни инструменти - Тамбура”) и Василена Василева (спец. „Изпълнителско изкуство - Народно пеене”) в Културна Асоциация "Асен и Илия Пейкови" и БУ "Азбуки", гр. Колеферо, Италия


2022

Студентска мобилност с цел обучение на Любен Зехтински (спец. "Фотография", Магистърска програма) в Университет за изящни изкуства "М. Синан", гр. Истанбул, Турция - Информационен ден за Еразъм студенти 2022


2021

Студентска мобилност с цел практика на Иван Иванов (дипломиран Магистър - спец. „Скулптура”) в Association Tasuleasa Social, Bistriţa-Nasǎud, Romania


2019

Студентска мобилност с цел практика на Иван Иванов (спец. „Скулптура”, Магистърска програма) в Университет за изкуства и дизайн, гр. Клуж-Напока, Румъния


ЕРАЗЪМ + Мобилности на персонала (преподаватели и администрация)

2023

Преподавателска мобилност и Майсторски клас - Пиано на проф. д-р Ромео Смилков, катедра "Пиано и акордеон" в Университет "Докуз Ейлюл", гр. Измир, Турция


Преподавателски визити и уъркшоп на доц. д-р Зоя Микова - катедра "Теория на изкуствата" и гл. ас. д-р Благовеста Калчева - катедра "Хореография" в Академия за изкуства и култура (Университет Осийек), гр . Осийек, Хърватска


Мобилност на академичния персонал с цел обучение - проф.. д-р Цветанка Коловска, зам. Ректор Учебна дейност и преподавател в катедра "Музикална педагогика и дирижиране" в Тракийски университет, гр. Одрин, Турция


2022

Мобилност на академичния пероснал с цел обучение - доц. д-р Зоя Микова, катедра "Теория на изкуствата" в Национален университет за изкуства "Джордже Енеску" гр. Яш, Румъния


2022

Преподавателска визита и Майсторски клас на ас. д-р Елица Луканова, катедра "Хореография" в Университет "Докуз Ейлюл", гр. Измир, Турция


Преподавателска визита, уъркшоп и изложба на д-р К. Чвертниевски, д-р С. Твардовска и д-р П. Лияк - графичен дизайн и фотография, Университет за социални науки, гр. Варшава, Полша


Преподавателска визита и майсторски клас на проф. д-р Б. Ясенов - флейта в Университет "Докуз Ейлюл" - гр. Измир, Турция


Мобилност на академичния персонал с цел обучение - "Представяне на STEAM и приобщаващо обучение" - Асоциация на учителите по специално обучение (SETA), гр. Букурещ, Румъния


Мобилност на академичния персонал с цел обучение - доц. В. Статкова, Университет за социални науки, гр. Варшава, Полша


2020

Преподавателска визита и уъркшоп на д-р К. Чвертниевски - Графичен дизайн и Фотография, Университет за социални науки, гр. Варшава, Полша


2019

Преподавателска визита и концерт на проф. Л. Ричи – Университет Чичестър, Обединено Кралство


Преподавателски визити и уъркшоп на доц. д-р М. Пьонтек и д-р К. Чвертниевски - Графичен дизайн и Фотография, Университет за социални науки, гр. Варшава, Полша


Мобилност на персонала с цел обучение на доц. В. Статкова – р-л катедра „Приложни изкуства” и Е. Недева, Институционален координатор по програма „Еразъм+” в Университет Чичестър, Обединено Кралство


2018

Преподавателска визита на доц. д-р Кр. Унгуреану – Изобразителни изкуства, Живопис – Национален университет за изкуства ”Джордже Енеску”, гр. Яш, Румъния


Преподавателска визита на доц. д-р С. Виртозу – Виолончело, Национален университет за изкуства ”Джордже Енеску”, гр. Яш, Румъния


Преподавателска визита на проф. П. Бидоли – Пиано, Консерватория ”Джузеппе Тартини”, гр. Триест, Италия


Преподавателски визити и уъркшоп на доц. д-р Е. Мури и ас. Сп. Сиакас - Графичен дизайн и Анимация, Университет на Западна Атика, гр. Атина, Гърция


Преподавателски визити и концерт на доц. д-р Л. Гурска и д-р А. Фабрело – Класическо пеене, Музикална академия „Ст. Монюшко”, гр. Гданск, Полша


Преподавателска визита на доц. В. Статкова в Национален университет за изкуства ”Джордже Енеску”, гр. Яш, Румъния


2016

Преподавателска визита на доц. В. Статкова в Академия за изящни изкуства ”Марио Сирони”, гр. Сасари, Италия