Галерия Еразъм +

Студентски мобилности за обучение и практика
Мобилности на персонала (преподаватели и администрация)

ЕРАЗЪМ + Студентски мобилности за обучение и практика

2019

Студентска мобилност с цел практика на Иван Иванов (спец. „Скулптура”, Магистърска програма) в Университет за изкуства и дизайн, гр. Клуж-Напока, Румъния


ЕРАЗЪМ + Мобилности на персонала (преподаватели и администрация)

2020

Преподавателска визита и уъркшоп на д-р К. Чвертниевски - Графичен дизайн и Фотография, Университет за социални науки, гр. Варшава, Полша


2019

Преподавателска визита и концерт на проф. Л. Ричи – Университет Чичестър, Обединено Кралство


Преподавателски визити и уъркшоп на доц. д-р М. Пьонтек и д-р К. Чвертниевски - Графичен дизайн и Фотография, Университет за социални науки, гр. Варшава, Полша


Мобилност на персонала с цел обучение на доц. В. Статкова – р-л катедра „Приложни изкуства” и Е. Недева, Институционален координатор по програма „Еразъм+” в Университет Чичестър, Обединено Кралство


2018

Преподавателска визита на доц. д-р Кр. Унгуреану – Изобразителни изкуства, Живопис – Национален университет за изкуства ”Джордже Енеску”, гр. Яш, Румъния


Преподавателска визита на доц. д-р С. Виртозу – Виолончело, Национален университет за изкуства ”Джордже Енеску”, гр. Яш, Румъния


Преподавателска визита на проф. П. Бидоли – Пиано, Консерватория ”Джузеппе Тартини”, гр. Триест, Италия


Преподавателски визити и уъркшоп на доц. д-р Е. Мури и ас. Сп. Сиакас - Графичен дизайн и Анимация, Университет на Западна Атика, гр. Атина, Гърция


Преподавателски визити и концерт на доц. д-р Л. Гурска и д-р А. Фабрело – Класическо пеене, Музикална академия „Ст. Монюшко”, гр. Гданск, Полша


Преподавателска визита на доц. В. Статкова в Национален университет за изкуства ”Джордже Енеску”, гр. Яш, Румъния


2016

Преподавателска визита на доц. В. Статкова в Академия за изящни изкуства ”Марио Сирони”, гр. Сасари, Италия