Лого на програма Еразъм плюс

Галерия Еразъм +

Студентски мобилности за обучение и практика
Мобилности на персонала (преподаватели и администрация)

ЕРАЗЪМ + Студентски мобилности за обучение и практика

2023

Студентска мобилност с цел обучение на Меглена Костова - ИИ Класически инструменти - Пиано, 4ти курс, в Консерватория "Джузеппе Тартини", Триест, Италия.


Младежки обмен "Моля, не спирайте музиката" по програма EРАЗЪМ ПЛЮС, в който се включиха студенти и преподаватели от АМТИИ. Съвместната инициатива, която събра в Поронин в планината Татри в Полша представители от Италия, Гърция, Турция, България и Полша, имаше за основна цел да покаже музиката като важен елемент от европейската култура, която от своя страна е в основата на европейската интеграция и приятелските отношения между обществата. Включването на млади хора в съзнателно съпреживяване на музиката и развитие на редица компетенции е друга важна цел на проекта. Между 7 и 15 октомври екипът на проекта, откроявайки ролята на музиката в живота на хората и обществото като цяло, подготви свои версии на „музикални пиеси“.
Повече детайли: Fundacja Instytut Europejski / The European Institute Foundation


Смесена интензивна програма „Глас и перкусии” с координатор Музикална Академия „Ст. Монюшко”, гр. Гданск, Полша. От АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" участват - гл. ас. д-р Алия Хансе и студентите Богдан Дийнър, Йордан Иванов и Тодор Кършев, от 1-ви, 2-ри и 3-ти курс на Бакалавърска програма „Изпълнителско изкуство – Класическо пеене” и преподавател от катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство”. Повече снимки от реализацията на проека може да видите тук.


Студентска мобилност с цел обучение на Мериян Башова, Симона Господинова и Желязко Атанасов - специалност "Дизайн на облеклото" 2 и 3 курс - в Университет Айдън, Истанбул, Турция


Студентска мобилност с цел практика на Диян Драгоев (спец. „Изпълнителско изкуство - Фолклорни инструменти - Тамбура”) и Василена Василева (спец. „Изпълнителско изкуство - Народно пеене”) в Културна Асоциация "Асен и Илия Пейкови" и БУ "Азбуки", гр. Колеферо, Италия


2022

Студентска мобилност с цел обучение на Любен Зехтински (спец. "Фотография", Магистърска програма) в Университет за изящни изкуства "М. Синан", гр. Истанбул, Турция - Информационен ден за Еразъм студенти 2022


2021

Студентска мобилност с цел практика на Иван Иванов (дипломиран Магистър - спец. „Скулптура”) в Association Tasuleasa Social, Bistriţa-Nasǎud, Romania


2019

Студентска мобилност с цел практика на Иван Иванов (спец. „Скулптура”, Магистърска програма) в Университет за изкуства и дизайн, гр. Клуж-Напока, Румъния


ЕРАЗЪМ + Мобилности на персонала (преподаватели и администрация)

2023

Преподавателска визита и Майсторски клас на ас. д-р Елица Луканова, катедра "Хореография" в Университет Чукурова, Адана, Турция.


Преподавателска визита и майсторски клас на проф. д-р Даниела Дженева, декан на факултет „Музикален фолклор и хореография“ и проф. д-р Антон Андонов, ръководител Катедра „Хореография“ в Университет "Демокритус", гр. Комотини, Гърция.


Преподавателска визита и майсторски класове на ас. д-р Евгений Шевкенов, катедра "Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство" в Музикална Академия „Ст. Монюшко”, гр. Гданск.


Преподавателска визита и практически семинар на тема "Гръцки тракийски танци" в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив на д-р Димитриос Гулимарис– Департамент за физическо възпитание и спортни науки, Университет "Демокритус", гр. Комотини, Гърция.


Мобилност на академичния персонал с цел преподаване на ас. д-р Мая Джурович - Университет Ниш, Сърбия с лекция на тема "Езикът на мозайката".


Преподавателска визита и Майсторски клас в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив на доц. д-р Моника Дзула-Радкиевич – Класическа китара от Музикална академия „Ст. Монюшко”, гр. Гданск, Полша


Преподавателска визита и майсторски клас на проф. д-р Борислав Ясенов - флейта в Департамент "Педагогика" в Университет "Докуз Ейлюл" - гр. Измир, Турция


Преподавателска мобилност и Майсторски клас - Пиано на проф. д-р Ромео Смилков, катедра "Пиано и акордеон" в Университет "Докуз Ейлюл", гр. Измир, Турция


Преподавателски визити и уъркшоп на доц. д-р Зоя Микова - катедра "Теория на изкуствата" и гл. ас. д-р Благовеста Калчева - катедра "Хореография" в Академия за изкуства и култура (Университет Осийек), гр . Осийек, Хърватска


Мобилност на академичния персонал с цел обучение - проф.. д-р Цветанка Коловска, зам. Ректор Учебна дейност и преподавател в катедра "Музикална педагогика и дирижиране" в Тракийски университет, гр. Одрин, Турция


2022

Мобилност на академичния пероснал с цел обучение - доц. д-р Зоя Микова, катедра "Теория на изкуствата" в Национален университет за изкуства "Джордже Енеску" гр. Яш, Румъния


Преподавателска визита и Майсторски клас на доц. д-р Елица Луканова, катедра "Хореография" в Университет Чукурова, гр. Адана, Турция


Преподавателска визита и Майсторски клас на ас. д-р Елица Луканова, катедра "Хореография" в Университет "Докуз Ейлюл", гр. Измир, Турция


Преподавателска визита, уъркшоп и изложба на д-р К. Чвертниевски, д-р С. Твардовска и д-р П. Лияк - графичен дизайн и фотография, Университет за социални науки, гр. Варшава, Полша


Преподавателска визита и майсторски клас на проф. д-р Б. Ясенов - флейта в Университет "Докуз Ейлюл" - гр. Измир, Турция


Мобилност на академичния персонал с цел обучение - "Представяне на STEAM и приобщаващо обучение" - Асоциация на учителите по специално обучение (SETA), гр. Букурещ, Румъния


Мобилност на академичния персонал с цел обучение - доц. В. Статкова, Университет за социални науки, гр. Варшава, Полша


2020

Преподавателска визита и уъркшоп на д-р К. Чвертниевски - Графичен дизайн и Фотография, Университет за социални науки, гр. Варшава, Полша


2019

Преподавателска визита и концерт на проф. Л. Ричи – Университет Чичестър, Обединено Кралство


Преподавателски визити и уъркшоп на доц. д-р М. Пьонтек и д-р К. Чвертниевски - Графичен дизайн и Фотография, Университет за социални науки, гр. Варшава, Полша


Мобилност на персонала с цел обучение на доц. В. Статкова – р-л катедра „Приложни изкуства” и Е. Недева, Институционален координатор по програма „Еразъм+” в Университет Чичестър, Обединено Кралство


2018

Преподавателска визита на доц. д-р Кр. Унгуреану – Изобразителни изкуства, Живопис – Национален университет за изкуства ”Джордже Енеску”, гр. Яш, Румъния


Преподавателска визита на доц. д-р С. Виртозу – Виолончело, Национален университет за изкуства ”Джордже Енеску”, гр. Яш, Румъния


Преподавателска визита на проф. П. Бидоли – Пиано, Консерватория ”Джузеппе Тартини”, гр. Триест, Италия


Преподавателски визити и уъркшоп на доц. д-р Е. Мури и ас. Сп. Сиакас - Графичен дизайн и Анимация, Университет на Западна Атика, гр. Атина, Гърция


Преподавателски визити и концерт на доц. д-р Л. Гурска и д-р А. Фабрело – Класическо пеене, Музикална академия „Ст. Монюшко”, гр. Гданск, Полша


Преподавателска визита на доц. В. Статкова в Национален университет за изкуства ”Джордже Енеску”, гр. Яш, Румъния


2016

Преподавателска визита на доц. В. Статкова в Академия за изящни изкуства ”Марио Сирони”, гр. Сасари, Италия