Експерти международно сътрудничество

 

ЕЛКА НЕДЕВА

тел.: 032 601 474
e-mail: irc@artacademyplovdiv.com

 

ГИНА КАФЕДЖИЯН

тел.: +359 876 15 00 14
e-mail: gina.kafedjian@artacademyplovdiv.com