Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Резултати от анкети и проучване на мнението на студенти и докторанти.

 

СТУДЕНТИ

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2021/2022 г.

Анкета за удовлетвореността от дистанционното обучение през летен семестър на учебната 2019/2020 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2019/2020 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2018/2019 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2017/2018 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2016/2017 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2015/2016 г.

Обобщени резултати от анкета на випуск 2021.

Анализ на обобщените резултати от анкета на випуск 2021.

Анализ на обобщените резултати от анкета на випуск 2019.

Обобщени резултати от анкета на випуск 2019.

Анализ на обобщените резултати от анкета на випуск 2018.

Обобщени резултати от анкета на випуск 2018.

Анализ на обобщените резултати от анкета за оценка на качеството на обучение в АМТИИ (2016).

Обобщени резултати от анкета за оценка на качеството на обучение в АМТИИ (2016).

Анализ на обобщените резултати от анкета във връзка с учебна дисциплина - солфеж.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - класическо пеене.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - пиано.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - оркестрови инструменти.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - китара.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - акордеон.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - народно пеене.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - народен инструмент.

ДОКТОРАНТИ

Обобщени резултати от анкета за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2021).

Анализ на обобщените резултати от анкета за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2021).

Анализ на обобщените резултати от анкетата за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2020).

Обобщени резултати от анкетата за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2020).

Анализ на обобщените резултати от анкетата за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2017).

Обобщени резултати от анкетата за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2017).