Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Резултати от анкети и проучване на мнението на студенти и докторанти.

 

СТУДЕНТИ

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2023/2024 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2022/2023 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2021/2022 г.

Анкета за удовлетвореността от дистанционното обучение през летен семестър на учебната 2019/2020 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2019/2020 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2018/2019 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2017/2018 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2016/2017 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната 2015/2016 г.

Анкета на випуск 2022     Обобщени резултати     Анализ на обобщените резултати

Анкета на випуск 2021     Обобщени резултати     Анализ на обобщените резултати

Анкета на випуск 2019     Обобщени резултати     Анализ на обобщените резултати

Анкета на випуск 2018     Обобщени резултати     Анализ на обобщените резултати

Анализ на обобщените резултати от анкета за оценка на качеството на обучение в АМТИИ (2016).

Обобщени резултати от анкета за оценка на качеството на обучение в АМТИИ (2016).

Анализ на обобщените резултати от анкета във връзка с учебна дисциплина - солфеж.

Анкета в специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство"
     Обобщени резултати      Анализ на обобщените резултати

Анкета в специалност "Педагогика на обучението по музика"
     Обобщени резултати      Анализ на обобщените резултати

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - класическо пеене.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - пиано.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - оркестрови инструменти.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - китара.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - акордеон.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - народно пеене.

Резултати от анкета в специалност "Изпълнителско изкуство" - народен инструмент.

ДОКТОРАНТИ

Обобщени резултати от анкета за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2021).

Анализ на обобщените резултати от анкета за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2021).

Анализ на обобщените резултати от анкетата за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2020).

Обобщени резултати от анкетата за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2020).

Анализ на обобщените резултати от анкетата за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2017).

Обобщени резултати от анкетата за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2017).