Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Резултати от атестации на преподавателите.

 

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2022/2023 г.

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2021/2022 г.

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2020/2021 г.

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2019/2020 г.

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2018/2019 г.

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2017/2018 г.

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2016/2017 г.

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2015/2016 г.

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2014/2015 г.

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2013/2014 г.

Резултати от атестации на преподаватели за учебната 2012/2013 г.