Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Доклади на факултет "Изобразителни изкуства".

 

Отчет на комисията по качество за 2021 г.

Отчет на комисията по качество за 2019-2020 г.

Отчет на комисията по качество за 2018-2019 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2019-2020 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2018-2019 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2017-2018 г.

Доклад за извършен одит 2016 г.

Сравнителен анализ на програмите на специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство”.