Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Доклади на факултет "Изобразителни изкуства".

 

Отчет за дейността на комисията по качество за 2022 г.

Отчет за дейността на комисията по качество за 2021 г.

Отчет за дейността на комисията по качество за 2019-2020 г.

Отчет на комисията по качество за 2018-2019 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2021-2022.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2020-2021.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2019-2020 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2018-2019 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2017-2018 г.

Доклад за извършен одит 2016 г.

Сравнителен анализ на програмите на специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство”.