Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Доклади на факултет "Музикален фолклор и хореография"

 

Доклад на факултета за извършени одити за 2018 г.

Доклад на факултета за извършени одити за 2016 г.

Отчет за дейността на комисията по качество за 2023 г.

Отчет за дейността на комисията по качество за 2022 г.

Отчет за дейността на комисията по качество за 2021 г.

Отчет за дейността на комисията по качество за 2020 г.

Отчет за дейността на комисията по качество за периода 1 април - 31 декември 2019 г.

Отчет за дейността на комисията по качество за периода 1 април 2018 - 1 април 2019 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2022-2023.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2020/2021 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2019/2020 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2017/2018 г.

Сравнителен анализ на специалности „Балетна педагогика“ в АМТИИ и „Педагогика балета“ в Российский институт театрального искусство (ГИТИС) – Москва.

Сравнителен анализ на специалности „Съвременни танцови техники“ в АМТИИ и „Современной хореографии и сценического танца“ в Российский институт театрального искусство (ГИТИС) – Москва.

Сравнителен анализ относно възможност за професионална мобилност между АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив /АМТИИ/ и Академия за изкуство и култура – Осийек , Хърватска /АИК/.

Сравнителен анализ на специалност "Артмениджмънт".

Сравнителен анализ на специалност "PR на арторганизации".

Сравнителен анализ на специалност "Маркетинг и комуникации в изкуствата".