Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Доклади на факултет "Музикална педагогика"

 

Доклад за извършен одит 2016 г.

Отчет на комисията към факултет "Музикална педагогика" за 2023 г.

Отчет на комисията към факултет "Музикална педагогика" за 2022 г.

Отчет на комисията към факултет "Музикална педагогика" за 2021 г.

Отчет на комисията към факултет "Музикална педагогика" за 2020 г.

Отчет на комисията към факултет "Музикална педагогика" за периода май 2019 - декември 2019 г.

Отчет на комисията към факултет "Музикална педагогика" за периода април 2017 - април 2018 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2022-2023.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2021-2022.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2020-2021.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2019-2020.

Протоколи на комисията към факултет "Музикална педагогика"
№5 от 23.01.2021       №4 от 16.01.2021       №3 от 14.12.2020       №2 от 05.12.2020       №1 от 10.11.2020      
№6 от 29.05.2021      

Протоколи на комисията към факултет "Музикална педагогика" за периода април 2017 - май 2018 г.

Изследване на рейтинга на специалност "Педагогика на обучението по музика" за периода 2016-2019 г.

Сравнение на специалност "Педагогика на обучението по музика" в шест ВУЗ - 2020 г.

Сравнителен анализ: Държавен университет за музика и актъорско майсторство - Виена и АМТИИ - Пловдив.