Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Резултати от анкети и проучване на мнение на работодатели и потребители на кадри на АМТИИ.

 

Обобщени резултати от анкета за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив за 2023 г.

Анкета за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив за 2022 г.
обобщени резултати        анализ на обобщените резултати

Анкета за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, проведено онлайн, месец юни 2020 г.
обобщени резултати        анализ на обобщените резултати

Анкета за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, март 2020 г.
обобщени резултати        анализ на обобщените резултати

Анкета за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 2018 г.
анализ на обобщените резултати

Анкета за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, октомври 2017 г.
обобщени резултати        анализ на обобщените резултати

Анкета за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, юни 2017 г.
обобщени резултати        анализ на обобщените резултати

Анкета за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, юни 2016 г.
обобщени резултати        анализ на обобщените резултати

Анкета за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, април 2016 г.
обобщени резултати        анализ на обобщените резултати

Анализ на обобщените резултати от анкетата за проучване мнението на участниците и гостите на национална научна конфернеция „Пролетни научни четения 2016” относно провеждането на събитието.