Сборници с доклади от конференции и семинари

 

"Наука, образование и иновации в областта на изкуството"
(Международна научна конференция)

Културен семинар "Непознатите"

       2022       2020       2018       2016

2022

"50 години традиции и развитие на българския фолклор "
(Юбилейна международна научна конференция )

2020

"Еволюция срещу революция или за моделите на развитие"      Том 1      Том 2
(Международна научна конференция, Русе, 2020 г. )