Сборници с доклади от конференции и семинари

 

2022

"50 години традиции и развитие на българския фолклор "
(Юбилейна международна научна конференция )

2021

"Наука, образование и иновации в областта на изкуството"      Том 1      Том 2
(Трета международна научна конференция, Пловдив, 2021 г. )

2020

"Еволюция срещу революция или за моделите на развитие"      Том 1      Том 2
(Международна научна конференция, Русе, 2020 г. )

Културен семинар "Непознатите" 2020.

2019

"Наука, образование и иновации в областта на изкуството"
(Втора международна научна конференция, Пловдив, 2019 г. )

2018

Културен семинар "Непознатите" 2018.

2017

"Наука, образование и иновации в областта на изкуството"
(Първа международна научна конференция, Пловдив, 2017 г. )

2016

Културен семинар "Непознатите" 2016.