Защита на личните данни в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

 

Известие за защита на личните данни в АМТИИ - Пловдив.

Правила за защита на личните данни в АМТИИ - Пловдив.

Приложение 1: Декларация за съгласие за обработка на лични данни от АМТИИ - Пловдив.

Приложение 2: Протокол за проведен извънреден инструктаж по противопожарна охрана и безопасност на служителите в АМТИИ - Пловдивс цел защита на хартиените, техническите и информационните ресурси.

Приложение 3: Протокол за унищожаване на лични данни в АМТИИ - Пловдив.

Приложение 4: Споразумение за обработка на лични данни от АМТИИ - Пловдив.

Приложение 5: Протокол за преминато обучение по защита на личните данни и инструктаж за приложимите в АМТИИ - Пловдив Вътрешни правила за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679.

Приложение 6: Искане за достъп до лични данни в АМТИИ - Пловдив.