МИСИЯ

НИЕ ПРИЗНАВАМЕ И ЦЕНИМ

 • Правото на образование;
 • Правото на всеки да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите постижения;
 • Свободата на изкуствата и науките.

НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ

 • Изкуството трябва да е достъпно за всеки;
 • Творчеството вдъхновяваи обогатява живота;
 • Изкуството е основна движеща сила на обществото;
 • Творчеството има различни форми.

ЦЕННОСТИ

 • Ние сме отворени и прегръщаме различните идеи, различните форми на изкуство и различните общности;
 • Ние уважаваме и стимулираме свободата на изразяване, иновацията и въображението.

НАШАТА МИСИЯ Е

 • Подготовка на висококвалифицирани специалисти с висше образование в сферата на музикалното, танцовото, изобразителното изкуство и педагогиката по изкуства;
 • Последователно резултатна и високостойностна образователна художественотворческа и научноизследователскаа дейност;
 • Отстояване своята достойна позиция сред висшите училища на България; Европа и света;
 • Съхраняването и развитието на българския артистичен гений с неговото облагородяващо и възпитателно въздействие.

Лого на Нов европейски Баухаус - инициатива на ЕСОт октомври 2022 г. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив е избрана за официален партньор на инициативата на ЕС - Нов европейски Баухаус. Инициативата обединява културното и творческото измерение с Европейския зелен пакт и цели да покаже как устойчивите иновации предлагат осезаеми, позитивни изживявания в нашето ежедневие. Новият европейски Баухаус е връзката между научния и технологичен свят и света на изкуството и културата. Заедно ще работим за инициативи, практики, градове и места, които са:

 • Обогатяващи, вдъхновени от изкуството и културата, отговарящи на нужди отвъд функционалността;
 • Устойчиви, в хармония с природата, околната среда и нашата планета;
 • Приобщаващи, насърчаващи диалог между култури, дисциплини, полове и възрасти.