МИСИЯ

НИЕ ПРИЗНАВАМЕ И ЦЕНИМ

 • Правото на образование;
 • Правото на всеки да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите постижения;
 • Свободата на изкуствата и науките.

НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ

 • Изкуството трябва да е достъпно за всеки;
 • Творчеството вдъхновяваи обогатява живота;
 • Изкуството е основна движеща сила на обществото;
 • Творчеството има различни форми.

ЦЕННОСТИ

 • Ние сме отворени и прегръщаме различните идеи, различните форми на изкуство и различните общности;
 • Ние уважаваме и стимулираме свободата на изразяване, иновацията и въображението.

НАШАТА МИСИЯ Е

 • Подготовка на висококвалифицирани специалисти с висше образование в сферата на музикалното, танцовото, изобразителното изкуство и педагогиката по изкуства;
 • Последователно резултатна и високостойностна образователна художественотворческа и научноизследователскаа дейност;
 • Отстояване своята достойна позиция сред висшите училища на България; Европа и света;
 • Съхраняването и развитието на българския артистичен гений с неговото облагородяващо и възпитателно въздействие.