Пролетни научни четения в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

ИЗДАНИЯ

 

Пролетни научни четения 2023

Пролетни научни четения 2022

Пролетни научни четения 2021

Пролетни научни четения 2020

Пролетни научни четения 2019

Пролетни научни четения 2018

Пролетни научни четения 2017

Пролетни научни четения 2016

Пролетни научни четения 2014

Пролетни научни четения 2013

Пролетни научни четения 2012