Академичен народен оркестър

Академичният народен оркестър е създаден през 1982 г. В неговия състав влизат най-добрите изпълнители на Български народни инструменти от специалността „Изпълнителско изкуство - народни инструменти или народно пеене” в АМТИИ.

Основни цели и задачи:

  • Пропагандиране на Българския музикален фолклор у нас и в чужбина - произведения на различни композитори;
  • Пропагандиране на Автентични песни и инструментални мелодии от всички региони на България;
  • Възможност за изява на млади изпълнители - певци и инструменталисти;
  • Осъществяване на концерти, записи за БНТ и БНР, учебни продукции и др;
  • Подпомагане творческата дейност на фолклорните ансамбли в страната с музиканти и певци.

За този период Академичният народен оркестър е изнесъл над 1000 концерти у нас и в чужбина. Получил е много награди от наши и международни фестивали и конкурси. По престижни са:

  • Медения чан на АМТИИ;
  • Кристална и Златна лири на СБМТД;
  • Награда “Пловдив” за музика на община Пловдив;
  • Сребърен “Делфин” от конкурс гр. Фивицано - Италия;
  • Златен плакет от фестивал гр. Бурса - Турция и др.

Академичният народен оркестър е участвал 8 пъти в прегледа Нова българска музика - София.

От основаването си до сега главен диригент е проф.-акад. Милчо Василев. Помощник диригент е доц. д-р Владимир Владимиров. Академичният народен оркестьр има издадени 3 компакт диска 2 DVD и многобройни участия в БНТ и БНР.