Решения на академични структури в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

 

РЪКОВОДСТВО

Годишен доклад за състоянието на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив за 2022 г.

Годишен доклад за състоянието на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив за 2021 г.

Годишен доклад за състоянието на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив за 2020 г.

Отчет за дейността на ръководството за мандат 2016-2019.

Отчет за дейността на ръководството за 2019 г.

Отчет за дейността на ръководството за 2018 г.

Отчет за дейността на ръководството за 2017 г.

Отчет за дейността на ръководството за 2016 г.

Отчет за дейността на ръководството за мандат 2012-2015.

Отчет за дейността на ръководството за 2014 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Решения на ОС 05.05.2023     Решения на ОС 29.04.2022     Решения на ОС 26.05.2021     Решения на ОС 12.02.2020     Решения на ОС 20.12.2019

Решения на общото събрание (2014 - 2019).

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Решения на АС 18.12.2023     Решения на АС 29.11.2023     Решения на АС 23.11.2023     Решения на АС 11.10.2023     Решения на АС 15.09.2023     Решения на АС 12.07.2023     Решения на АС 05.07.2023     Решения на АС 19.06.2023     Решения на АС 09.05.2023     Решения на АС 28.03.2023     Решения на АС 24.02.2023     Решения на АС 23.01.2023     Решения на АС 15.12.2022     Решения на АС 22.11.2022     Решения на АС 14.09.2022     Решения на АС 11.07.2022     Решения на АС 17.06.2022     Решения на АС 27.04.2022     Решения на АС 29.03.2022     Решения на АС 18.02.2022     Решения на АС 28.01.2022     Решения на АС 21.12.2021     Решения на АС 22.11.2021     Решения на АС 05.11.2021     Решения на АС 15.10.2021     Решения на АС 04.10.2021     Решения на АС 30.06.2021     Решения на АС 31.05.2021     Решения на АС 28.04.2021     Решения на АС 05.03.2021     Решения на АС 26.02.2021     Решения на АС 29.01.2021     Решения на АС 18.12.2020     Решения на АС 20.11.2020     Решения на АС 21.02.2020     Решения на АС 31.01.2020     Решения на АС 13.12.2019     Решения на АС 30.10.2019     Решения на АС 25.09.2019     Решения на АС 09.05.2019     Решения на АС 05.07.2019     Решения на АС 2014-2019      Решения на АС 29.05.2020     Решения на АС 24.06.2020     Решения на АС 10.07.2020

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА"

Отчет за дейността на факултета за мандат 2016-2019.

Годишен отчет:     2022 г.     2021 г.     2020 г.     2018 г.     2017 г.     2016 г.

Решения на Общото събрание на факултета oт 18.03.2024 г.

Решения на Общото събрание на факултета oт 02.03.2023 г.

Решения на Общото събрание на факултета oт 02.03.2021 г.

Решения на Общото събрание на факултета (15.02.2019 - 05.03.2020).

Решения на Общото събрание на факултета:     №3/19.02.2018     №2/18.02.2017     №1/25.02.2016

Решения на Факултетен съвет от 28.02.2024 г.

Решения на Факултетен съвет от 16.02.2024 г.

Решения на Факултетен съвет от 25.01.2024 г.

Решения на Факултетен съвет от 18.12.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 22.11.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 19.09.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 13.07.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 06.07.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 16.05.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 17.05.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 24.03.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 17.03.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 17.01.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 14.12.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 09.11.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 21.10.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 28.09.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 13.07.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 01.07.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 20.06.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 25.05.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 28.03.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 09.02.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 20.12.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 25.11.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 21.10.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 29.09.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 29.06.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 21.06.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 20.05.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 29.04.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 31.03.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 02.03.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 19.02.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 28.01.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 16.12.2020 г.

Решения на Факултетен съвет от 18.11.2020 г.

Решения на Факултетен съвет от 02.10.2020 г.

Решения на Факултетен съвет от 28.09.2020 г.

Решения на Факултетен съвет от 08.07.2020 г.

Решения на Факултетен съвет от 08.06.2020 г.

Решения на Факултетния съвет за периода юни 2019 - януари 2020.

Решения на Факултетния съвет за периода февруари 2016 - май 2019.

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ"

Отчет за дейността на факлутета за мандат 2016-2019.

Годишен отчет:     2022 г. (приложение към отчета)     2021 г.     2020 г.     2019 г.     2018 г.     2017 г.     2016 г.

Решения на Общото събрание на факултета от 29.03.2024.

Решения на Общото събрание на факултета от 19.03.2024.

Решения на Общото събрание на факултета от 27.01.2023.

Решения на Общото събрание на факултета от 19.01.2022.

Решения на Общото събрание на факултета от 05.03.2021.

Решения на Общото събрание на факултета от 09.09.2020.

Решения на Общото събрание на факултета от 06.03.2020.

Решения на Общото събрание на факултета за периода 22.01.2016 до 19.02.2019.

Решения на Факултетен съвет от 22.02.2024 г.

Решения на Факултетен съвет от 16.01.2024 г.

Решения на Факултетен съвет от 15.12.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 04.12.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 22.11.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 07.11.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 20.09.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 03.07.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 14.06.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 19.05.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 03.04.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 21.03.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 19.01.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 13.01.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 15.12.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 18.11.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 13.10.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 05.09.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 05.07.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 29.06.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 13.05.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 28.04.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 11.04.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 15.03.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 27.01.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 17.12.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 01.12.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 21.10.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 14.09.2021.

Решения на Факултетен съвет от 14.07.2021.

Решения на Факултетен съвет от 15.06.2021.

Решения на Факултетен съвет от 19.05.2021.

Решения на Факултетен съвет от 29.04.2021.

Решения на Факултетен съвет от 22.02.2021.

Решения на Факултетен съвет от 09.12.2020.

Решения на Факултетен съвет от 16.10.2020.

Решения на Факултетен съвет от 09.09.2020.

Решения на Факултетен съвет за периода 11.03.2020 до 09.07.2020.

Решения на Факултетен съвет за периода 02.02.2016 до 13.01.2020.

ФАКУЛТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА"

Годишен отчет:     2022 г.     2021 г.     2020 г.     2017     2016.

Отчет за дейността на факултета за мандат декември 2016 - март 2019.

Решения на Общото събрание на факултета oт 21.06.2023.

Решения на Общото събрание на факултета oт 21.04.2023.

Решения на Общото събрание на факултета oт 17.02.2022.

Решения на Общото събрание на факултета oт 01.03.2021.

Решения на Общото събрание на факултета за периода март 2016 - юни 2020.

Решения на Факултетен съвет от 11.03.2024 г.

Решения на Факултетен съвет от 15.01.2024 г.

Решения на Факултетен съвет от 21.12.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 04.12.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 19.10.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 18.09.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 28.06.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 31.03.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 23.02.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 16.01.2023 г.

Решения на Факултетен съвет от 16.12.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 03.10.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 05.09.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 22.06.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 12.05.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 25.03.2022 г.

Решения на Факултетен съвет от 17.12.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 26.11.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 21.10.2021 г.

Решения на Факултетен съвет от 21.05.2021.

Решения на Факултетен съвет от 29.01.2021.

Решения на Факултетен съвет от 17.02.2021.

Решения на Факултетен съвет от 16.12.2020).

Решения на Факултетен съвет от 12.11.2020).

Решения на Факултетен съвет (23.10.2018-16.04.2019).

Решения на Факултетен съвет (13.05.2019-07.07.2020).