Сборници и учебни помагала

 

Европейска нощ на учените

Васил Колев - Палитра от пирински и огражденски носии.

Лилия Бабакова - Всекидневни неприятности, стратегии за справяне и удовлетвореност от живота през периода на стареенето.

Милчо Василев - Ръководство по обработка и оркестрация за оркестър от български народни инструменти.

София Русева - Структура и форма на хороводните народни песни от Северна България.