Книги, сборници и учебни помагала

 

Европейска нощ на учените

Васил Колев

Зоя Микова - Традиционни практики и музика на етническите общности в град Пловдив.

Лилия Бабакова - Всекидневни неприятности, стратегии за справяне и удовлетвореност от живота през периода на стареенето.

Мария Стоименова - Интерактивни методи и художествено-творчески способности.

Милчо Василев - Ръководство по обработка и оркестрация за оркестър от български народни инструменти.

Пламен Първанов - Вокално-интерпретационни изразни средства в музиката от епохата на барока.

София Русева