Книги, сборници и учебни помагала

 

Европейска нощ на учените


Благовеста Калчева - Разбиранията за смъртта при власите в някои обичаи от селища в Северозападна България.

Васил Колев

Даниела Дженева - Репертоарни акценти при режисиране на фолклорен спектакъл.

Зоя Микова - Традиционни практики и музика на етническите общности в град Пловдив.

Лилия Бабакова - Всекидневни неприятности, стратегии за справяне и удовлетвореност от живота през периода на стареенето.

Мария Стоименова - Интерактивни методи и художествено-творчески способности.

Милчо Василев - Ръководство по обработка и оркестрация за оркестър от български народни инструменти.

Петър Койчев - Теоретични основи на импровизацията за китара в модерния джаз.

Пламен Първанов - Вокално-интерпретационни изразни средства в музиката от епохата на барока.

София Русева