Концертни участия. Ползване на концертна зала. Записи (аудио/видео)

АМТИИ - Пловдив разполага с две зрителни зали - голяма и камерна.

Голяма зала, която се намира в Централна сграда има 144 места (седящи) и е удобна за провеждане на различни концерти - камерни и такива за големи състави. Разполага с два рояла, орган и удобни гримьорни за изпьлнителите. Залата е оборудвана със специално допьлнително осветление, което дава възможности за провеждане и на различни театрални и шоу програми. Пригодена е за осъществяване на звуко- и видео записи. Разполага с най-съвременна техника за тях, обезшумена е, а на разположение са отлични тонрежисьори и оператори.

Камерна зала - намира се на ул. “Съборна” 39 и разполага с 50 места. Има роял и е много удобна за камерни концерти. Използва се и за звукозаписна дейност, но само на индивидуални изпьлнители и камерни състави и ансамбли. Разполага сьс съвременна техника за записване.

И двете зали са много удобни за провеждане на различни теоретични конференции, семинари, кръгли маси, научни симпозиуми, като за тези мероприятия може да се ползва и наличната озвучителна и мултимедийна техника, с която АМТИИ разполага.

На разположение са и художествено-творчески състави, чрез които могат да бъдат организирани различни видове концерти, чествания, юбилеи и други тьржества. В този смисъл можем да ви предложим многожанрова концертна програма - класическа, фолклорна, естрадна, поп и джаз музика и др. В зависимост от вашите нужди и изсквания програмата може да е съставена от индивидуални и камерни изпьлнения до най-мащабни художествено-творчески изяви. Сградите и залите на АМТИИ са много удобни за организиране на художествени изложби - фотография, живопис и скулптура.

АМТИИ може да извършва и рекламна дейност, свързана сьс различни художествено-творчески прояви - изработка на рекламни плакати, афиши, програми, дипляни и др. презентационни материали.


НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОНЦЕРТНА ЗАЛА
Вид услуга Цена
Концертна зала без ползване на инструмент 140 лв.
Концертна зала с използване и на инструмент 160 лв.
Ползване на климатична система (затопляне/охлаждане според сезона) 70 лв./час
Ползване обслужващ персонал в извънработни дни 40 лв./човек
Печат и разпространение на 50 бр. афиши 50х70 см. 200 лв.
Изработване на 100 бр. програми 80 лв.
АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСИ
Вид услуга Външни лица и студенти Преподаватели в АМТИИ
Аудиозапис 35 лв./час 25 лв./час
Обработка на запис (монтаж, смесване, корекции, ефекти) 35 лв./час 25 лв./час
Видеозапис и обработка 55 лв./час 40 лв./час
Ползване на студио (прослушване на записи, преглед на видео, изработване на компилации и др.) 35 лв./час 25 лв./час
ПРЕЗАПИС НА ИНФОРМАЦИЯ (за 1 бр. CD или DVD)
Вид услуга Цена
От видеокасета на DVD (без обработка)* 28 лв.
От DVD на DVD 8 лв.
От аудио касета на CD (без обработка)* 14 лв.
От плоча на CD (за външни лица) 14 лв.
От плоча на CD (за преподаватели, студенти и служители на АМТИИ) 8 лв.

* за обработка на записите, цените се договарят за всеки конкретен случай

Записи и презаписи за учебна цел се разрешават от Ректора след мотивирано предложение от заявителя.