Стратегии и политики


Стратегия за развитието на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив за периода 2020-2030 г.

Стратегия за развитие на научната дейност 2020-2030.

План за реализиране на стратегията за развитие на научноизследователската дейност в АМТИИ 2020-2030.

Стратегия за развитие на Професионално направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство“ 2020-2030.

Инвестиционна политика на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, 2020-2024 г.