"Управленски и маркетингови проблеми в изкуството"

Международна научнопрактическа конференция

 

2023 - Единадесето издание

2022 - Десето издание

2020 - Осмо издание

2019 - Седмо издание

2018 - Шесто издание