Докторанти - приключили процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ТЯНДЗЪ ТЯН

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Първанов

Тема на дисертационен труд:
"История на съвременната опера в Китай от зараждането на жанра до днес – подробен анализ на най-значимите опери от периода"

Дата на публичната защита: 15.07.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

УИНГУИНГ ХОУ

Научен ръководител: проф. д-р Веселин Койчев

Тема на дисертационен труд:
"Синтезът между белканто и поп пеене във вокалното изкуство на мюзикъла"

Дата на публичната защита: 11.07.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

КРИСТИАН ЖЕЛЕВ

Научен ръководител: проф. д-р Веселин Койчев

Тема на дисертационен труд:
"Взаимодействие между стиловете и подходите в свиренето на барабани в популярната и джаз музика"

Дата на публичната защита: 24.06.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ

Научен ръководител: проф. д-р Желка Табакова

Тема на дисертационен труд:
"Взаимодействие между българския сценичен фолклорен танц и съвременни танцови стилове"

Дата на публичната защита: 20.06.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

СОНЯ СТАНКОВА

Научен ръководител: проф. д-р Галина Лардева

Тема на дисертационен труд:
"Фотографският портрет - жанрова традиция и съвременни проявления"

Дата на публичната защита: 19.06.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

РУМЯНА ФИЛКОВА

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Дженева

Тема на дисертационен труд:
"Специфика в изпълнението на моминските обредни песни и игрови практики в някои селища от Югозападна България"

Дата на публичната защита: 11.06.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВУ МЕЙХОН

Научен ръководител: проф. д-р Цветанка Коловска

Тема на дисертационен труд:
"Сравнително изследване на държавните образователни стандарти по "музика" в училищното образование в Китай и България"

Дата на публичната защита: 28.05.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДАЙ ЛИПИНГ

Научен ръководител: проф. д-р Цветанка Коловска

Тема на дисертационен труд:
"Анализ на музикалното образование в китайските училища от гледна точка на етническите малцинства"

Дата на публичната защита: 22.05.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Юлиан Куюмджиев

Тема на дисертационен труд:
"Значението на детската хорова песен в началното музикално-слухово обучение върху примери от творчеството на A. Диамандиев, Г. Костов, Ал. Текелиев и Хр. Недялков"

Дата на публичната защита: 17.05.2024 г.

  • АВТОРЕФЕРАТ
  • Рецензия - проф. д.н. Марияна Булева     български     английски
  • Рецензия - доц. д-р Милена Богданова     български     английски
  • Становище - проф. д-р Велислав Заимов     български     английски
  • Становище - проф. д-р Иванка Влаева     български     английски
  • Становище - проф. д-р Полина Куюмджиева     български     английски

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ИХАН ГАО

Научен ръководител: проф. д-р Стела Митева-Динкова

Тема на дисертационен труд:
"Исторически аспекти в развитието на китайското цигулково изкуство в периода 1919-2008"

Дата на публичната защита: 24.04.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ГУО РУЙ

Научен ръководител: доц. д-р Велислава Карагенова

Тема на дисертационен труд:
"Универсално и национално в клавирната музика на Китай през XX век"

Дата на публичната защита: 24.04.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

МАРИНА ГОСПОДИНОВА

Научен ръководител: проф. д-р Борислав Ясенов

Тема на дисертационен труд:
"Връзката между бибоп идиома и скат импровизацията в музикалния език на джаз вокалистите"

Дата на публичната защита: 10.04.2024 г.

АВТОРЕФЕРАТ


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВАНЯ ГОДЖЕЛОВА

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Маркова

Тема на дисертационен труд:
"Пресъздаване на емоционални характеристики при рисуването на портрет от ученици в художествените училища"

Дата на публичната защита: 29.03.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВЕНЦЕСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Дженева

Тема на дисертационен труд:
"Характерни белези на хърцойските хора̀ и игри"

Дата на публичната защита: 29.02.2024 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ТОНГ ГУИЯНГ

Научен ръководител: проф. д-р Цветанка Коловска

Тема на дисертационен труд:
"Сравнително изследване на идеите за музикално образование на Сяо Юмей и Золтан Кодай"

Дата на публичната защита: 15.11.2023 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ХУАНГ БОЮ

Научен ръководител: проф. д-р Людмил Петков

Тема на дисертационен труд:
"Особености и развитие на клавирния акомпанимент във вокалната музика на китайските композитори от XX век до наши дни"

Дата на публичната защита: 08.11.2023 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

АНАСТАСИЯ БАТКОВА

Научен ръководител: проф. д-р Цветанка Коловска

Тема на дисертационен труд:
"Педагогически технологии за изграждане на певчески умения в работата с деца на възраст от 7 до 10 години в извънучилищна вокална група"

Дата на публичната защита: 25.10.2023 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

МАРИНА БАНКОВА

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Дженева

Тема на дисертационен труд:
"Танцовият фолклор на бесарабските българи"

Дата на публичната защита: 24.10.2023 г.


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

МАЛИНА МАЛИНОВА

Научен ръководител: проф. д-р Юлиян Куюмджиев

Тема на дисертационен труд:
"Темата на мистичната любов в клавирния цикъл „Двадесет погледа към Младенеца Иисус” от Оливие Месиан"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ПЕЙО ПЕЕВ

Научен ръководител: проф. д-р Тодор Киров

Тема на дисертационен труд:
"Гъдулката – акустични особености и съвременни тенденции в озвучаването ѝ"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

РУМЯНА ПЕТРОВА

Научен ръководител: доц. Кирил Чапликов

Тема на дисертационен труд:
"Ролята на ансамбловото свирене в ранния етап на обучение по оркестрови инструменти"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВАНГ ШУАЙТУНГ

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Тема на дисертационен труд:
"Изследване на динамиката на вокалните техники в китайското академично народно пеене"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

СВИЛЕН ХРИСТОВ

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Дженева

Тема на дисертационен труд:
"Влияние на ваяците върху оформяне стила и характера на танцовия фолклор от Варненско"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВАНГ ЙЕ

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Тема на дисертационен труд:
"Сравнителен анализ на Пекинската опера дзиндзю и Италианската опера "


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЕВГЕНИЙ ШЕВКЕНОВ

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Тема на дисертационен труд:
"Исторически контекст и анализ на Моцартовите цигулкови концерти KV 207, 211, 216, 218 и 219."


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ПЕТЪР САЛЧЕВ

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Тема на дисертационен труд:
"Kратки вокални форми в различен исторически контекст от операта до съвременната популярна музика"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

НАДЕЖДА ПЕТРОВА

Научен ръководител: проф. д-р Костадин Бураджиев

Тема на дисертационен труд:
"Развитие на клавирния съпровод на народна песен"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЛИ МИНХУЕЙ

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Тема на дисертационен труд:
"Сравнение на стиловете на пеене на контратенор и нандан от Пекинска опера"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ас. ЕДУАРД САРАФЯН

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Тема на дисертационен труд:
"Формиране и изграждане на кларинетния амбушюр"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ТЕОДОРА ЦАНКОВА

Научен ръководител: проф. д-р Зора Янакиева

Тема на дисертационен труд:
"Изграждане на пространството в пейзажа чрез цветовете като изразно средство от ученици в пети-шести клас"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВАНЯ МОНЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Костадин Бураджиев

Тема на дисертационен труд:
"Съвременни интерпретации на песни за женски народен хор"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ПАОЛИНА ВАСИЛЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Владимир Владимиров

Тема на дисертационен труд:
"Фолклорни инструментални практики във Варна и някои селища в региона"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Тема на дисертационен труд:
"Песенното вокално творчество на Рейналдо Ан и прилагане на френската фонетична транскрипция при интерпретация на френски, за сметка на практическата транскрипция и транслитерацията на български език"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Костадин Бураджиев

Тема на дисертационен труд:
"Българската народна песен и нейната съвременна интерпретация"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДИМИТЪР НАКОВ

Научен ръководител: проф. Роксана Богданова

Тема на дисертационен труд:
"Пианото в соловото клавирно и камерно-ансамблово творчество на Иван Спасов (теоритико-интерпретационни аспекти на клавирната артикулация)"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЕЛЕНА КАНТАРЕВА-ДЕЧЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Галина Лардева

Тема на дисертационен труд:
"Подови мозайки от Епископската базилика на Филипопол - технология и техника, състояние, проблеми, реставрация"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

МАРИАНА КАМБУРОВА

Научен ръководител: доц. д-р Борис Минков

Тема на дисертационен труд:
"Време и трансформация във фотографията"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

НИКОЛАЙ ГУРБАНОВ

Научен ръководител: проф. д-р Костадин Бураджиев

Тема на дисертационен труд:
"Сюитите на Коста Колев за оркестъра от български народни инструменти"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

АЛИЯ ХАНСЕ

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Първанов

Тема на дисертационен труд:
"Теоретико-аналитични аспекти на единството между поезия и музика в соловите художествени песни на Иван Спасов."


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДИАН ЧОБАНОВ

Научен ръководител: проф. Кирил Чапликов

Тема на дисертационен труд:
"Подробен анализ и детайлно структуриране на архитектурата на музикалната форма при работа на диригента над партитурата."


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДУШАНКА ИВАНОВА

Научен ръководител: проф. Лиляна Драгулева

Тема на дисертационен труд:
"Ролята на руската школа при създаването на балета в Aмерика през XX век. Сравнителен анализ между американската и руската балетни школи."


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ИВАН ГЪРБАЧЕВ

Научен ръководител: доц. д-р Веселин Койчев

Тема на дисертационен труд:
"Джаз пианото – един различен подход. Разширяване на изразните средства в изпълнителската практика на джаз пианистите. Общи изпълнителски похвати и прийоми между пианото и ударните инструменти в джазовата музика."


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЖАН ПЕХЛИВАНОВ

Научен ръководител: доц. д-р Цветанка Коловска

Тема на дисертационен труд:
"Съвременни електронни музикални системи в подготовката на изучаващите поп и джаз музика"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

АЛЕКСАНДЪР ЛЕКОВ

Научен ръководител: проф. д-р Юлиян Куюмджиев

Тема на дисертационен труд:
"Възникване и развитие на бас-китарата и ролята ѝ в музикалните стилове от втората половина на 20-ти век и началото на 21-ви век"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДИМИТЪР ХРИСТОВ

Научен ръководител: проф. Милчо Василев

Тема на дисертационен труд:
"Съвременни тенденции в диригентската дейност при работа с оркестър от народни инструменти"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

СТЕФКА ПОПОВА

Научен ръководител: проф. д-р Зора Янакиева

Тема на дисертационен труд:
"Създаване на творчески модели за декориране на съвременен храм при обучението на студенти"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

АСЕН АНГЕЛОВ

Научен ръководител: доц. д-р Борислав Ясенов

Тема на дисертационен труд:
"Приносът на българската валдхорнова школа за развитието на валдхорновото изкуство в Бразилия"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

МИРОСЛАВА КРЪСТАНОВА

Научен ръководител: проф. д-р Магдалена Чикчева

Тема на дисертационен труд:
"Творби за контрабас от Емил Табаков в българското интрументално и камерно творчество"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

МАРГАРИТА ЩЕРЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Магдалена Чикчева

Тема на дисертационен труд:
"Капричиите на Петър Христосков и 26 характеристични концертни прелюдии за соло цигулка от Фаустино Вале"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЕЛИЦА ЛУКАНОВА

Научен ръководител: проф. д-р Антон Андонов

Тема на дисертационен труд:
"Създаване, развитие и сравнителен анализ на италианска, френска, датска и руска балетни школи"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВЕЛИСЛАВА СТОЯНОВА

Научен ръководител: проф. д-р Ромео Смилков

Тема на дисертационен труд: "Клавирни аспекти в камерната музика на Николай Стойков"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДИМИТЪР ВОДЕНИЧАРОВ

Научен ръководител: проф. д-р Галина Лардева

Тема на дисертационен труд: "Естетически и технологични практики в сценичното осветление на европейския театър (от последната четвърт на XIX-ти до втората половина на XX-ти век)"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ПЕТЯ УЗУНОВА

Научен ръководител: доц. д-р Зора Янакиева

Тема на дисертационен труд:
"Изобразяване на натюрморт посредством графична рисунка от ученици в прогимназиален етап"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЖЕЛЯЗКА БЕЛЧИЛОВА

Научен ръководител: проф. д-р Полина Куюмджиева

Тема на дисертационен труд:
"Джазът в България (90-те години на ХХ – началото на ХХI век) – социокултурни аспекти на взаимодействието изпълнители – публика"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

МИЛКО НЯГОЛОВ

Научен ръководител: проф.-акад. Милчо Василев

Тема на дисертационен труд: "Гайдарското изпълнителско изкуство във Варненско и Шуменско"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВАСИЛ КОЛЕВ

Научен ръководител: доц. д-р Живка Бушева

Тема на дисертационен труд: "Методология в управлението на проекти и особеностите й в арторганизациите"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ГЕОРГИ ШАМЛИЕВ

Научен ръководител: проф. Ангел Ангелов, д.н.

Тема на дисертационен труд: "Претворяване системата на Й. Й. Фукс от "Gradus ad Parnassum" в българската образователна и научна литература"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

МАРИЯ СТОИМЕНОВА

Научен ръководител: доц. д-р Цветанка Коловска

Тема на дисертационен труд: "Интерактивни методи в обучението по музика за развитие на художествено-творческите способности на учениците от V-VI клас в общообразователното училище"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ГЕРГАНА ТАСКОВА

Научен ръководител: проф. д-р Светла Калудова-Станилова

Тема на дисертационен труд: "Особености на песенния фолклор и изпълнителство в Харманлийско – традиция и съвременност"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

КИРИЛ БЕЛЕЖКОВ

Научен ръководител: проф. д-р Любен Досев

Тема на дисертационен труд: "Тенденции в развитието на кавалджийската инструментална техника през втората половина на XX век"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЦВЕТЕЛИНА КОКОРАНОВА

Научен ръководител: проф. Магдалена Чикчева

Тема на дисертационен труд: "Ролята на миниатюрата в педагогическия и концертен репертоар за арфа от началото на ХІХ век до наши дни"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ТУНДЖАЙ ЙЪЛДЪЗ

Научен ръководител: проф. Роксана Богданова

Тема на дисертационен труд: "Клавирната музика на Турция, Армения и Азербайджан"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

БОРИС МИРЧЕВ

Научен ръководител: проф. Роксана Богданова

Тема на дисертационен труд: "Приказките" за пиано на Николай Метнер /аспекти на формата и интерпретацията/


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ГЕОРГИ ИВАНОВ (ЖОРЖ ТРАК)

Научен ръководител: доц. д-р Живка Бушева

Тема на дисертационен труд: "Управленски проблеми на Артцентрове"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

РАДОСТИНА КАЦАРОВА

Научен ръководител: проф. д-р Юлиан Куюмджиев

Тема на дисертационен труд: "Творчеството на Маестро Георги Атанасов в Пловдив. Ролята му за развитие на вокално-инструменталните жанрове в Пловдив и региона."


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ГАЛИНА ДИМОВ-ГЕОРГИЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Ромео Смилков

Тема на дисертационен труд: "Клавирното наследство на Николас Економу"

Становище - проф. д-р Ростислав Йовчев


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ТИХОМИР РАДЕВ

Научен ръководител: проф. д-р Капка Солакова

Тема на дисертационен труд: "Педагогическа ефективност на интегриране на музикално-компютърни технологии в урока по музика в прогимназиален етап на СОУ"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДИМО ЕНЕВ

Научен ръководител: проф. д-р Антон Андонов

Тема на дисертационен труд: "Непознтият еркеч – пътят от младежката задявка до сватбата."


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДАНИСЛАВ КЕХАЙОВ

Научен ръководител: проф. д.изк. Лозанка Пейчева

Тема на дисертационен труд: "Мъжко народно пеене от България. Емблематични стилове и изпълнители."


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

НАДЯ МУРДЖЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Дженева

Тема на дисертационен труд: "Запазване и развитие на българското танцово изкуство за деца от три до седем години."


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ

Научен ръководител: проф. Снежана Симеонова

Тема на дисертационен труд: "Непознати и рядко изпълнявани творби за клавирно дуо от периода
18-20 в. Исторически и изпълнителски ракурси."


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВЕСЕЛИН КОЙЧЕВ

Научен ръководител: проф. д-р Любен Досев

Тема на дисертационен труд: "Взаимодействие между джаз и фолклор"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

СТЕЛА МИТЕВА-ДИНКОВА

Научен ръководител: проф. Магдалена Чикчева

Тема на дисертационен труд: "Теоретически и изпълнителски аспекти в концертите за китара и оркестър от Хоакин Родриго („Концерт Аранхуес”, „Фантазия за един брагородник”, „Концерт за един празник”)"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

СТЕФАН ЙОРДАНОВ

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Дженева

Тема на дисертационен труд: "Обработка на българските народни танци, като основа на сценичното им претворяване"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

НИКОЛА ГУЛЕВ

Научен ръководител: доц. д-р Зора Янакиева

Тема на дисертационен труд: "Развитие на изобразителните умения на учениците в гимназиален етап в общообразователното училище посредством живописни материали и техники"


 Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

Научен ръководител: проф. д-р Костадин Бураджиев

Тема на дисертационен труд: "Характерни особености на съвременното кавалджийско изпълнителско изкуство"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

СОФИЯ РУСЕВА

Научен ръководител: проф. Ангел Ангелов ди

Тема на дисертационен труд: "Структура и форма на хороводните народни песни в Североизточна, Средна Северна и Северозападна България"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

доц. ВАЛЯ ЯНЧОВСКА

Научен ръководител: проф. Дора Славчева

Тема на дисертационен труд: "Ролята на тембровия слух за изграждане на музиканта-изпълнител"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

доц. ГЕОРГИ ТРИФОНОВ

Научен ръководител: акад. проф. Николай Стойков

Тема на дисертационен труд: "Претворяване на народната носия в сценичен костюм"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

доц. МЪГЪРДИЧ КАСАПЯН

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Маркова

Тема на дисертационен труд: "Алтернативни техники, способи и материали при обучението на студенти по графика"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЗОЯ МИКОВА

Научен ръководител: доц. д-р Мануела Бончева

Тема на дисертационен труд: "Традиционни практики и музика на етническите общности в град Пловдив"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

РОСЛАНА МОРАВЕНОВА

Научен ръководител: проф. Даниела Дженева

Тема на дисертационен труд: "Форми на танци в спектакли на българска народна основа"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЕЛЕНА ЧАВДАРОВА-ИСА

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Тема на дисертационен труд: "Вокалното наследство на Джузепе Верди (камерно – ораториално и музикално – сценично). Изпълнителски ракурси"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

НИКОЛАЙ НИКОВ

Научен ръководител: проф. д-р Антон Андонов

Тема на дисертационен труд: "Момински обредни игри от Мараш планина до Странджа и Сакар"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

БЛАГОВЕСТА КАЛЧЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Антон Андонов

Тема на дисертационен труд: "Разбиранията за смъртта при власите в някои обичаи от селища в Северозападна България"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

проф. ДАНИЕЛА ДЖЕНЕВА

Научен ръководител: доц. д-р Желка Табакова

Тема на дисертационен труд: "Репертоарни акценти при режисиране на фолклорен спектакъл"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ТАТЯНА ГИГОВА

Научен ръководител: проф. д-р Ромео Смилков

Тема на дисертационен труд: "Клавирните етюди на ХІХ век и ролята им за развитието на съвременния пианист"