Докторанти - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

РУМЯНА ФИЛКОВА

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Дженева

Тема на дисертационен труд:
"Специфика в изпълнението на моминските обредни песни и игрови практики в някои селища от Югозападна България"

Дата на публичната защита: 11.06.2024 г.

 • АВТОРЕФЕРАТ
 • Рецензия - проф. д-р Катя Кайрякова     български     английски
 • Рецензия - проф. д-р Галя Киркова     български     английски
 • Становище - проф. д-р Мария Кърджиева     български     английски
 • Становище - доц. д-р Бисер Григоров     български     английски
 • Становище - доц. д-р Димо Енев     български     английски

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

СОНЯ СТАНКОВА

Научен ръководител: проф. д-р Галина Лардева

Тема на дисертационен труд:
"Фотографският портрет - жанрова традиция и съвременни проявления"

Дата на публичната защита: 19.06.2024 г.

 • АВТОРЕФЕРАТ
 • Рецензия - доц. д-р Катерина Гаджева     български     английски
 • Рецензия - доц. д-р Александър Гьошев     български     английски
 • Становище - проф. д-р Красимир Андонов     български     английски
 • Становище - доц. д-р Никола Лаутлиев     български     английски
 • Становище - доц. д-р Мариана Дафова     български     английски