Докторанти - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВАНГ ЙЕ

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Тема на дисертационен труд:
"Сравнителен анализ на Пекинската опера дзиндзю и Италианската опера "


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЕВГЕНИЙ ШЕВКЕНОВ

Научен ръководител: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

Тема на дисертационен труд:
"Исторически контекст и анализ на Моцартовите цигулкови концерти KV 207, 211, 216, 218 и 219."