Актуални новини

 

8 ДЕКЕМВРИ - СТУДЕНТСКИ ПРАЗНИК

Ръководството на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив поздравява всички студенти, преподаватели и служители по повод СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК – 8 ДЕКЕМВРИ, и обявява 8 и 9 декември 2022 г. за неучебни и неработни дни за студенти, преподаватели и служители.


ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ВИПУСК ‘2022

на 17.12.2022 год. /събота/  от 11:00 часа в концертна зала АМТИИ.    Виж подробности


АМТИИ - лидер в напралвние Теория на изкуствата за 2022

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 2022

Рейтинговата система на висшите училища в България публикува класацията за 2022 г. Горди сме да споделим, че АМТИИ "Проф.Асен Диамaндиев"- Пловдив e лидер в направление "Теория на изкуствата" и запазва челните позиции в "Музикално и танцово изкуство" с втора позиция и "Изобразително изкуство" с четвърта.
Системата https://rsvu.mon.bg класира висшите училища по 100 индикатора, които измерват различни аспекти – учебен процес, учебната среда, научна работа и пр. Пловдивските висши училища са национални лидери в 12 професионални направления от общо 52.

 


Лого на Академична библиотека с фонотека към АМТИИ - Пловдив

 

ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Академичната библиотека с фонотека към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив е един от центровете на българската духовност с национална и международна значимост. Академичната библиотека притежава богат и многообразен фонд.

Студенти, преподаватели и служители вече имат достъп до нашия ОНЛАЙН КАТАЛОГ


Графична визия на Годишник 2022 на АМТИИ - Пловдив

ГОДИШНИК 2022 НА АМТИИ

30 ноември 2022 г. е крайният срок за събиране на материали за Годишник 2022 на АМТИИ.
(подробна информация и технически изисквания за оформяне на статиите)


ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ"

3 декември 2022 г.

Първи международен конкурс Йохан Себастиан Бах

ФОТОКОНКУРС CANON WATER CHALLENGE


ДО ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

Срокът за плащане на годишна такса за бибилиотеката е до 30 октомври 2022 г. Моля, всички заплатили да представят квитанциите за пререгистрация.


Речта на Ректора проф. Тони Шекерджиева-Новак за откриването на учебната година.


СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ, УЧЕНИ И ТВОРЦИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024

Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024. Възможностите за кандидатите от България са в четири категории:

  • Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството;
  • Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;
  • Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция;
  • Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска степен.

Вижте пълния текст


Европейска нощ на учените 2022 г. - програма на събитието

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2022

Вижте пълната програма на събитието

Издание
Европейска нощ на учените: Младите пътешественици в науките. STEM и STEAM бъдещето като нова философия на образованието.


На вниманието на одобрените студенти за награда по спечелен проект към Национален Фонд "Култура" за високи постижения в областта на културата.

Уважаеми студенти, вашият сертификат за получена награда може да вземете от Централна сграда – ул. „Тодор Самодумов“ №2, ет. 3, стая № 42.
Сертификатът е издаден на базата на договор NG-2022-12 22/07/2022 г. между НФК и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

В случай, че желаете да получите и електронна грамота от НФК, Ви молим да попълните настоящия формуляр.
Сертификатът се предоставя единствено и само на хартиен носител.
Грамотата се изпраща, единствено и само, по ел. път на предоставен от вас електронен адрес.


Департаментът за езикова и специализирана подготовка към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, организира следните
КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

„ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ”,
Начало: 22 октомври 2022 г.,
Продължителност на обучението: два семестъра – 500 лв./сем.
Вид на обучението: съботно-неделно

„УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”,
„УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ“

Начало: м.октомври.
Продължителност на обучението: два семестъра – 1000 лв./сем.
Вид на обучението: съботно-неделно

За допълнителна информация и записване: Стая 45 ЦС, тел. 032/ 601 464


СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ"

От 22.10.2022 г. Департамент за езикова и специализирана подготовка към АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев" организира курс за СДК "Преподавател по български народни танци" - I ниво.
Ще ви очакваме!          (за контакт и допълнителна информация)


КАМПАНИЯ "СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО" 2022

Френският институт в България откри своята кампания «Cтипендии на френското правителство» за 2022 година. Стипендиите се предоставят за дипломантски програми на френски и на английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво. Те включват месечна издръжка на живот, такса за записване в университета, медицинска осигуровка, поемане на други допълнителни разходи както и други услуги (например намиране на жилище). .
 
Допълнителна информация за видовете стипендии, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България:
https://institutfrancais.bg/stipendii-na-frenskoto-pravitelstvo/


ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА АМТИИ

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" получи от НАОА висока оценка (9.53) по програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки. Специалностите, попадащи в тази категория са "Педагогика на обучението по музика" и "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно обучение.


Във връзка с продължаващия интерес АМТИИ удължава срока за подаване на документи за прием в управленските магистратури "PR на арторганизации", "Артмениджмънт" и "Аниматор изкуство в туризма"- държавна поръчка и платена форма, до изчерпване на местата.
За информация: 032/ 601 445, Учебен отдел.


На 12.02.2020 за Ректор на АМТИИ с мандат 2020-2024 бе избрана проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.