Актуални новини

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

На 17 април 2024 г., в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив бе открит Център за иновативни образователни технологии.

Лентата прерязаха министърът на образованието и науката, проф. д-р Галин Цоков и ректорът на Академията, доц. д-р Жан Пехливанов. Реализацията на центъра е по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, която стартира в мандата на предходния ректор на АМТИИ - проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.

Официалната церемония домакинства и проф. д-р Галя Петрова-Киркова – директор на Департамент за езикова и специализирана подготовка към Академията. Новосъздадената зала за обучение по информационно комуникационни технологии – базирани иновативни образователни технологии е част от Националната мрежа от университетски центрове по иновативни образователни технологии с цел бърз обмен на знания, опит и добри практики в тази област.

На събитието присъстваха настоящият и бивш ректор на Аграрен университет Пловдив, доцент д-р Боряна Иванова и проф. д-р Христина Янчева и новоизбраният ректор на Университетът по хранителни технологии в Пловдив - проф. д.н. инж. Галин Иванов, дългогодишни партньори на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, както и представители на академичното ръководство и преподавателския състав на Академията.

Центърът за иновативни образователни технологии се намира в централната сграда на Академията, на ул. Т. Самодумов 2 и е част от динамичното интегриране на висшето училище към съвременните европейски образователни стандарти. (още снимки от събитието)


Жан Пехливанов

 

АМТИИ "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ С НОВ РЕКТОР

На 15 март 2024 г. Общото събрание на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив избра със 71 гласа доц. д.р Жан Пехливанов за Ректор за мандат 2024 - 2028 г.

На добър час! 


ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2024 г.

На базата на Откриване на процедура за конкурс за финансиране на проекти за научна или художественотворческа дейност за 2024 г. постъпиха 29 предложения, от които комисията реши да подкрепи, изцяло или частично:
24 проекта, един проект бе гласуван да бъде приоритетно разгледан на втората сесия, един да бъде финансиран от бюджета на Академията, а три прие да не финансира.
На основание на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност и въз основа на обявената Процедура за конкурс, получените по нея кандидатури и Протокол 1 / 25.03.2024 г. с решение на комисията, назначена със заповед РД-16-156 от 19.03.2024 г. на ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", публикуваме Заповед с утвърдените суми по проекти за пристъпване към подписване на договори.


На 3 декември 2023 г. Ректорът и Академичният съвет на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" на официална церемония удостоиха г-жа Соня Йончева с почетното звание ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА, за изключителния ѝ принос за развитие на културата.


Част от корица на издание, на която е изобразено логото на АМТИИ и надпис Годишник 2023

ГОДИШНИК НА АМТИИ 2023

Уважаеми колеги,

моля, запознайте се с изискванията за съдържание и оформяне на материалите за Годишник на АМТИИ за 2023 г.

Краен срок за предаване на разработките – 30 ноември 2023 г.,
на имейл: violeta.dincheva@artacademyplovdiv.com


Сам постигам – Информирани за успех!

Сайтът sampostigam.org е създаден с цел да информира учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или са поверени на грижите на роднини/близки (техни настойници или попечители), за възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа на държавно и частно ниво. Сайтът е в полза и на преживелите родители, настойници и попечители.


Новият договор по програма ЕРАЗЪМ + за студентска и мобилност на персонала е активен.
Запознайте се с детайлите и сроковете за кандидатстване.


ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Нова магистърска програма, реализирана съвместно между Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София и Академия за музикално танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.     (подробна информация)


НАГРАДА НА РЕКТОРА ЗА 2023 г.

С гордост съобщаваме имената на носителите на Награда на ректора за 2023 г.:

 • доц. д-р Надежда Кузманова /Факултет „Музикална педагогика“/;
 • проф. д-р Галина Лардева-Минкова /Факултет „Изобразителни изкуства“/;
 • гл. ас. д-р Благовеста Калчева /Факултет „Музикален фолклор и хореография“/;
 • проф. д-р Полина Куюмджиева /Синдикална организация на СБМТД/

Поздравления!


ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФЕСТИВАЛ НА РОЗАТА - КИТАЙ

С песента „Бре, воденичарю“ нашите прекрасни студентки Яница Стаменова и Василена Василева откриха „Първия Международен културен фестивал на розата“, който се проведе от 9 до 13 април на остров Хайнан, Китай. Успешното представяне на българската култура в Хайнан е благодарение на доброто сътрудничество между г-н Чангцинг Джанг, председател на департамент „Китай“ на Българо-китайска асоциация за бизнес развитие - 保中商业发展协会, ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив проф. д-р Toni Shekerdzieva-Nowak и г-жа Катя Стайкова, директор на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие.

Василена Василева е студент II курс, специалност „Изпълнителско изкуство - народно пеене“ в Академията. Преди това е завършила народно пеене в Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ - град Котел. В момента е изпълнител в Academic folk choir/Академичен народен хор.

Яница Стаменова е студент IV курс, специалност „Дирижиране на народни състави”. Изпълнител е в Academic folk choir/Академичен народен хор и във Фолклорен ансамбъл „Тракия“ ENSEMBLE TRAKIA.

Снимките и видеото са предоставени от  Sanya Media and Film Group.

На снимките:
1. Катя Стайкова, проф. Тони Шекерджиева-Новак и Чангцинг Джанг (отляво-надясно).
2. Василена и Яница на сцената с китайските танцьори.
3. Яница с фотосесия в китайската Розова долина.
4. Василена с фотосесия в китайската Розова долина.


ОБУЧЕНИЯ И МОБИЛНОСТ
по проект Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"

Мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени до 34 години.

Мобилност за преподаватели.

Мобилност за студенти в професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ... и 8.3. Музикално и танцово изкуство.


СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (DAAD) 2024/2025

 1. Стипендии за магистратура в Германия (немски или английски)
 2. Стипендии за докторанти и постдокторанти (немски или английски)
 3. Стипендии за университетски преподаватели и учени (немски или английски)

За детайли и срокове за кандидатстване вижте детайлната информация.


ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2023 г.

Резултати от конкурс за финансиране на проекти за научна или художественотворческа дейност за 2023 г.

На основание на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност и въз основа на обявената Процедура за конкурс, получените по нея кандидатури и Протокол 1 / 20.03.2023 г. с решение на комисията, назначена със заповед на Ректора № РД-16-174 от 17.02.2023 г., публикуваме две заповеди с утвърдените суми по проекти за пристъпване към подписване на договори:
Заповед на Ректор № РД-16-182/22.03.2023 г.   и   Заповед на Ректор № РД-16-507/01.09.2023 г.


корици на периодични издания

АБОНАМЕНТ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Уважаеми колеги,

През 2024 година Академичната библиотека към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив е абонирана за следните периодични издания:

 

Български издания
 • Български фолклор
 • Педагогика
 • Стратегии на образователна и научна политика
 • Музикални хоризонти
 • Изживей България
 • Култура
 • Българска етнология
 • Българско музикознание
 • Проблеми на изкуството
Чуждоезични издания
 • Flash Art
 • Ruch Myzyczny
 • Балет
 • ДИ – Диалог искусств
 • Искусствознание

АМТИИ - лидер в направление Теория на изкуствата за 2023. Изображението съдържа публикувания текст

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 2023

Горди сме да споделим, че и през 2023 г. АМТИИ "Проф.Асен Диамaндиев"- Пловдив e лидер в направление "Теория на изкуствата" и запазва челните позиции в "Музикално и танцово изкуство" и "Изобразително изкуство".
Системата https://rsvu.mon.bg класира висшите училища по 100 индикатора, които измерват различни аспекти – учебен процес, учебната среда, научна работа и пр.

 


Лого на Академична библиотека с фонотека към АМТИИ - Пловдив

 

ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Академичната библиотека с фонотека към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив е един от центровете на българската духовност с национална и международна значимост. Академичната библиотека притежава богат и многообразен фонд.

Студенти, преподаватели и служители вече имат достъп до нашия ОНЛАЙН КАТАЛОГ


Департаментът за езикова и специализирана подготовка към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, организира следните
КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

„ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ”,
Начало: 22 октомври 2022 г.,
Продължителност на обучението: два семестъра – 500 лв./сем.
Вид на обучението: съботно-неделно

„УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”,
„УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ“

Начало: м.октомври.
Продължителност на обучението: два семестъра – 1000 лв./сем.
Вид на обучението: съботно-неделно

За допълнителна информация и записване: Стая 45 ЦС, тел. 032/ 601 464


СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ"

От 22.10.2022 г. Департамент за езикова и специализирана подготовка към АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев" организира курс за СДК "Преподавател по български народни танци" - I ниво.
Ще ви очакваме!          (за контакт и допълнителна информация)


ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА АМТИИ

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" получи от НАОА висока оценка (9.53) по програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки. Специалностите, попадащи в тази категория са "Педагогика на обучението по музика" и "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно обучение.