Актуални новини

 

НАГРАДА НА РЕКТОРА ЗА 2023 г.

С гордост съобщаваме имената на носителите на Награда на ректора за 2023 г.:

 • доц. д-р Надежда Кузманова /Факултет „Музикална педагогика“/;
 • проф. д-р Галина Лардева-Минкова /Факултет „Изобразителни изкуства“/;
 • гл. ас. д-р Благовеста Калчева /Факултет „Музикален фолклор и хореография“/;
 • проф. д-р Полина Куюмджиева /Синдикална организация на СБМТД/

Поздравления!


ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФЕСТИВАЛ НА РОЗАТА - КИТАЙ

С песента „Бре, воденичарю“ нашите прекрасни студентки Яница Стаменова и Василена Василева откриха „Първия Международен културен фестивал на розата“, който се проведе от 9 до 13 април на остров Хайнан, Китай. Успешното представяне на българската култура в Хайнан е благодарение на доброто сътрудничество между г-н Чангцинг Джанг, председател на департамент „Китай“ на Българо-китайска асоциация за бизнес развитие - 保中商业发展协会, ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив проф. д-р Toni Shekerdzieva-Nowak и г-жа Катя Стайкова, директор на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие.

Василена Василева е студент II курс, специалност „Изпълнителско изкуство - народно пеене“ в Академията. Преди това е завършила народно пеене в Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ - град Котел. В момента е изпълнител в Academic folk choir/Академичен народен хор.

Яница Стаменова е студент IV курс, специалност „Дирижиране на народни състави”. Изпълнител е в Academic folk choir/Академичен народен хор и във Фолклорен ансамбъл „Тракия“ ENSEMBLE TRAKIA.

Снимките и видеото са предоставени от  Sanya Media and Film Group.

На снимките:
1. Катя Стайкова, проф. Тони Шекерджиева-Новак и Чангцинг Джанг (отляво-надясно).
2. Василена и Яница на сцената с китайските танцьори.
3. Яница с фотосесия в китайската Розова долина.
4. Василена с фотосесия в китайската Розова долина.


ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ 2023

Националната научна конференция ще се проведе online на 12 и 13 май 2023 г.
 В "Пролетни научни четения 2023" могат да участват:

 • Студенти от Академията, проявяващи интерес към научната дейност;
 • Докторанти и постдокторанти от АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив;
 • Преподаватели, които да представят свои изследвания и разработки;
 • Външни участници – преподаватели, изследователи, студенти  и докторанти от други висши училища и организации с интереси в областта на изкуствата;

Подробно за участието и техническите изисквания към докладите.


СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023-2024

Център за академични изследвания обявява своите редовни стипендии за български учени за академичната 2023 - 2024 година. Стипендиите са предназначени за изследователи от социалните и хуманитарните науки, които работят постоянно в България или имат позиция в чуждестранен университет / институт.
Вижте конкретна информация за всяка от стипендиантските програми.


ОБУЧЕНИЯ И МОБИЛНОСТ
по проект Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"

Мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени до 34 години.

Мобилност за преподаватели.

Мобилност за студенти в професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по ... и 8.3. Музикално и танцово изкуство.


ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2023 г.

Резултати от конкурс за финансиране на проекти за научна или художественотворческа дейност за 2023 г.

На основание на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност и въз основа на обявената Процедура за конкурс, получените по нея кандидатури и Протокол 1 / 20.03.2023 г. с решение на комисията, назначена със заповед на Ректора № РД-16-174 от 17.02.2023 г., публикуваме Заповед на Ректор № РД-16-182/22.03.2023 г. с утвърдените суми по проекти за пристъпване към подписване на договори.


корици на периодични издания

АБОНАМЕНТ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Уважаеми колеги,,

През 2023 година Академичната библиотека към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив е абонирана за следните периодични издания:

 

Български издания
 • Български фолклор
 • Педагогика
 • Стратегии на образователна и научна политика
 • Музикални хоризонти
 • Изживей България
 • Култура
 • L’EUROPEO
 • Българска етнология
 • Българско музикознание
 • Проблеми на изкуството
Чуждоезични издания
 • Flash Art
 • Ruch Myzyczny
 • Балет
 • ДИ – Диалог искусств
 • Искусствознание

АМТИИ - лидер в напралвние Теория на изкуствата за 2022

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 2022

Рейтинговата система на висшите училища в България публикува класацията за 2022 г. Горди сме да споделим, че АМТИИ "Проф.Асен Диамaндиев"- Пловдив e лидер в направление "Теория на изкуствата" и запазва челните позиции в "Музикално и танцово изкуство" с втора позиция и "Изобразително изкуство" с четвърта.
Системата https://rsvu.mon.bg класира висшите училища по 100 индикатора, които измерват различни аспекти – учебен процес, учебната среда, научна работа и пр. Пловдивските висши училища са национални лидери в 12 професионални направления от общо 52.

 


СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (DAAD) 2023/2024
за университетски преподаватели и учени

Възможноститe сa за:

Допълнителна информация: www.funding-guide.de


Лого на Академична библиотека с фонотека към АМТИИ - Пловдив

 

ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Академичната библиотека с фонотека към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив е един от центровете на българската духовност с национална и международна значимост. Академичната библиотека притежава богат и многообразен фонд.

Студенти, преподаватели и служители вече имат достъп до нашия ОНЛАЙН КАТАЛОГ


Графична визия на Годишник 2022 на АМТИИ - Пловдив

ГОДИШНИК 2022 НА АМТИИ

30 ноември 2022 г. е крайният срок за събиране на материали за Годишник 2022 на АМТИИ.
(подробна информация и технически изисквания за оформяне на статиите)


ДО ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

Срокът за плащане на годишна такса за бибилиотеката е до 30 октомври 2022 г. Моля, всички заплатили да представят квитанциите за пререгистрация.


Речта на Ректора проф. Тони Шекерджиева-Новак за откриването на учебната година.


СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ, УЧЕНИ И ТВОРЦИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024

Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024. Възможностите за кандидатите от България са в четири категории:

 • Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството;
 • Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;
 • Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция;
 • Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска степен.

Вижте пълния текст


На вниманието на одобрените студенти за награда по спечелен проект към Национален Фонд "Култура" за високи постижения в областта на културата.

Уважаеми студенти, вашият сертификат за получена награда може да вземете от Централна сграда – ул. „Тодор Самодумов“ №2, ет. 3, стая № 42.
Сертификатът е издаден на базата на договор NG-2022-12 22/07/2022 г. между НФК и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

В случай, че желаете да получите и електронна грамота от НФК, Ви молим да попълните настоящия формуляр.
Сертификатът се предоставя единствено и само на хартиен носител.
Грамотата се изпраща, единствено и само, по ел. път на предоставен от вас електронен адрес.


Департаментът за езикова и специализирана подготовка към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, организира следните
КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

„ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ”,
Начало: 22 октомври 2022 г.,
Продължителност на обучението: два семестъра – 500 лв./сем.
Вид на обучението: съботно-неделно

„УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”,
„УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА В ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ“

Начало: м.октомври.
Продължителност на обучението: два семестъра – 1000 лв./сем.
Вид на обучението: съботно-неделно

За допълнителна информация и записване: Стая 45 ЦС, тел. 032/ 601 464


СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ"

От 22.10.2022 г. Департамент за езикова и специализирана подготовка към АМТИИ "Проф.Асен Диамандиев" организира курс за СДК "Преподавател по български народни танци" - I ниво.
Ще ви очакваме!          (за контакт и допълнителна информация)


КАМПАНИЯ "СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО" 2022

Френският институт в България откри своята кампания «Cтипендии на френското правителство» за 2022 година. Стипендиите се предоставят за дипломантски програми на френски и на английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво. Те включват месечна издръжка на живот, такса за записване в университета, медицинска осигуровка, поемане на други допълнителни разходи както и други услуги (например намиране на жилище). .
 
Допълнителна информация за видовете стипендии, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България:
https://institutfrancais.bg/stipendii-na-frenskoto-pravitelstvo/


ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА АМТИИ

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" получи от НАОА висока оценка (9.53) по програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки. Специалностите, попадащи в тази категория са "Педагогика на обучението по музика" и "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно обучение.


Във връзка с продължаващия интерес АМТИИ удължава срока за подаване на документи за прием в управленските магистратури "PR на арторганизации", "Артмениджмънт" и "Аниматор изкуство в туризма"- държавна поръчка и платена форма, до изчерпване на местата.
За информация: 032/ 601 445, Учебен отдел.


На 12.02.2020 за Ректор на АМТИИ с мандат 2020-2024 бе избрана проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.