Кандидатстудентска кампания 2022/2023

 

ГРАФИЦИ И РЕЗУЛТАТИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
ОКС "Бакалавър", за учебната 2022/2023 г.

 

За специалности във факултет "Изобразителни изкуства"

Резултати от изпитните етапи

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО      първи етап      втори етап

СЦЕНОГРАФИЯ      първи етап      втори етап

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ      първи етап      втори етап

ФОТОГРАФИЯ      първи етап      втори етап

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО      първи етап      втори етап

СТЕННА ЖИВОПИС      първи етап      втори етап


 

За специалности във факултети "Музикална педагогика" и "Музикален фолклор и хореография"

Резултати от проведен изпит по солфеж - 14 май 2022 год.

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА
(с класически или поп и джаз инструмент или пеене)          (с народен инструемент или пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)

В случай, че кандидат-студентът е удовлетворен от оценката получена на предварителния online кандидатстудентски изпит, същата може да се зачете за приемния изпит по дадената специалност.
Кандидат-студентът е длъжен да подаде документи за кандидатстване в посочените в месец юни срокове и да попълни Декларация за признаване на получената оценка.

Индивидуалният бал от класирането в предварителните изпити е валиден при окончателната подредба след редовната кандидатстудентска кампания. Окончателният бал е базиран на „по-високата оценка“ при представянето на кандидата в предварителните и регулярните изпити. Той се оформя съгласно условията в Кандидатстудентския справочник.

Забележка: Предварителният изпит не изключва възможността кандидат-студентите да кандидатстват и на редовната изпитна сесия през месец Юли. При балообразуването, ще се вземе предвид по-високият бал.