Кандидатстудентска кампания 2023/2024

 

ГРАФИЦИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
ОКС "Бакалавър", за учебната 2023/2024 г.

 

ГРАФИК

За специалностите:

  • Педагогика на обучението по музика
  • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
  • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
  • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

22 април 2023 год. - Изпит по Солфеж.
Изпитът ще се проведе по График, начало 10:30 часа.
Линк за явяване пред комисия (чрез Google Meet) ще бъде публикуван тук и на началната страница.

 

За специалностите:

  • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
  • Сценография
  • Графичен дизайн и фотография
  • Фотография
  • Дизайн на облеклото
  • Стенна живопис

22 април 2023 год. – Първи етап , начало 8:00 часа
23 април 2023 год. – Втори етап, по график, начало 09:00 часа
Линк за явяване пред комисия (чрез Google Meet) ще бъде публикуван тук и на началната страница.