Кандидатстудентска кампания 2023/2024

ТАКСИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
ОКС "Бакалавър", за учебната 2023/2024 г.

Кандидат-студентите внасят определената държавна такса за участие в конкурсните изпити, таксите се превеждат само по банков път.
Банкова сметка на АМТИИ.

Педагогика на обучението по музика – 40 лв.
Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) – 40 лв.
Изпълнителско изкуство (поп и джаз) – 40 лв.
Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене) – 40 лв.
Педагогика на обучението по изобразително изкуство – I и II етап - 66 лв.
Сценография – I и II етап - 66 лв.
Графичен дизайн и фотография – I и II етап - 66 лв.
Фотография – I и II етап - 66 лв.
Дизайн на облеклото – I и II етап - 66 лв.
Стенна живопис – I и II етап - 66 лв.

Кандидат-студентите при факултет „Изобразителни изкуства“, които ще се явяват само на II етап,
заплащат такса 40 лв.

При неявяване на изпит, заплатените от кандидат-студентите такси не се връщат.