Кандидатстудентска кампания 2024/2025

 

ГРАФИЦИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
ОКС "Бакалавър", за учебната 2024/2025 г.

 

Резултати:

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене);

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз);

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)