Декларация за признаване на оценка

 

Образец на декларациите по специалности:

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

забележка:
Кандидат-студенти, завършили национални музикални училища със специалност „Музика“ и средни училища с профил „Музика“, се приемат по документи с музикален инструмент или пеене, изучавани в средното образование. Кандидати, желаещи да се обучават по друг музикален инструмент или пеене, полагат приемен изпит.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)

забележка:
Кандидатстващите по документи и явилите се на предварителните изпити, могат по желание да положат и редовен кандидатстудентски изпит, като при балообразуването се взима по-високата оценка.


ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

СЦЕНОГРАФИЯ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ

ФОТОГРАФИЯ

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО

СТЕННА ЖИВОПИС

забележка:
Кандидат-студенти от специализирани и професионални художествени училища (профилирана подготовка в областта на графичния дизайн и рекламна графика за спец.“Графичен дизайн и фотография), с успех от ДЗИ по професията (практическа част) най-малко (5.50 ), могат да кандидатстват по документи с тази оценка за I-ви етап и се явяват само на II-ри етап. За Випуск 2022 год. оценката от Практическа част се удостоверява със служебна бележка.
Кандидатстващите по документи за I-ви етап и явилите се на предварителните изпити, могат по желание да положат и редовни кандидатстудентски изпити, като при балообразуването се взима по-високата оценка.


ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО