Кандидатстудентска кампания 2023/2024

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
за кандидатстудентски изпити за учебната 2023/2024 г.

ОКС "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

22 - 28 юни 2023 г. до 16:00 часа

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ
БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)
ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА
МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ В ИЗКУСТВАТА


22 - 30 юни 2023 г. до 16:00 часа

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ
ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО


22 юни - 4 юли 2023 г. до 16:00 часа

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ФОТОГРАФИЯ
СЦЕНОГРАФИЯ
СТЕННА ЖИВОПИС

ОКС "Магистър"

22 - 28 юни 2023 г. до 16:00 часа и през септември 2023 г.

За по-конкретна информация относно сроковете за кандидатстването през септември в различните специалности, моля проверете в Кандидатстудентския справочник.