Кандидатстудентска кампания 2024/2025

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
за кандидатстудентски изпити за учебната 2024/2025 г.

ОКС "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

20 - 27 юни 2024 г. до 16:00 часа

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ
БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)
ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА
МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ В ИЗКУСТВАТА


20 юни - 3 юли 2024 г. до 16:00 часа

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ
ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО


20 юни - 5 юли 2024 г. до 16:00 часа

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ФОТОГРАФИЯ
СЦЕНОГРАФИЯ
СТЕННА ЖИВОПИС

ОКС "Магистър"

20 - 27 юни 2024 г. до 16:00 часа и през септември 2024 г.

За по-конкретна информация относно сроковете за кандидатстването през септември в различните специалности, моля проверете в Кандидатстудентския справочник.

Към момента на подаване на документите за обучение в магистърски програми, е нужно кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища да са минали успешно процедурата по академично признаване на дипломата.