Документи за записване за първи курс

 

Новоприетите студенти за степен “бакалавър” и “магистър” (след средно образование) представят при записването си следните документи:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти (по образец, закупуват се на място);
 2. Медицинско удостоверение, заверено от личния лекар на студента;
 3. Пет снимки формат 3,5/4,5 см.;
 4. Документ за самоличност, който след проверка се връща на кандидата;
 5. Диплома за средно образование - оригинал и ксерокопие;
 6. Документ за заплатена семестриална такса. Таксите се превеждат само по банков път!

 

Новоприетите студенти за степен “магистър” (след придобита бакалавърска степен) представят при записването си следните документи:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти (по образец);
 2. Пет снимки формат 3,5/4,5 см.;
 3. Документ за самоличност, който след проверка се връща на кандидата;
 4. Копия от дипломите за средно и за висше образование;
 5. Документ за заплатена семестриална такса. Таксите се превеждат само по банков път!

 

Семестриални такси

Разплащателна сметка на АМТИИ

 

Работно време на Учебен отдел за записване:

09:30 – 11:30 ч. 13.30 – 16.00 ч.


За въпроси и допълнителни сведения на тел.: 032 601 444; 0877 716 152