Кандидатстудентска кампания 2021/2022

Прием съгласно ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.

Кандидатстудентска кампания за приеманите в редовна форма на обучение студенти, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г., и студенти - граждани на Република Северна Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г., за учебната 2021 - 2022 година

  1. Кандидат-студентите полагат онлайн конкурсни изпити за съответните специалности, като изпитите се организират и провеждат от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив;
  2. Кандидатстудентските онлайн изпити ще се проведат на 9 септември 2021 г.
    условия и инструкции за провеждане на изпитите;
  3. Кандидат-студентите подават Заявление за кандидатстване по образец.

Допълнителна информация за условията и начина на провеждане на кандидатстудентските онлайн изпити:
e-mail: uchebenotdel@artacademyplovdiv.com
тел.: 032 601 444   GSM: 0877 716 152
КРАСИМИРА ИВАНОВА

Учебен отдел е в отпуск до 01.09.2021 г.